is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschoven welke aan beide de uiteinden met een uitgebogen rand voorzien is, 0,5 0,6 duim inde doorsnede en 1,5 —■ 3 duim lang, welke van boven open is en van onder toegebonden met een stukje dun lijnwaad. In dit buisje worden 20 grein van het te onderzoeken vet afgewogen, het buisje door middel eener draad in eene wijdere buis welke de aether bevat gehangen, de uithangende draad met eene kurk vastgeklemd, deze met eene zeemlederen kap overbonden en de buis gedurende een uur in water van 18,5° O. gehangen. Daarna neemt men de kap er af, trekt, zonder de kurk er aftenemen, het binnenste buisje aan den draad inde hoogte, zoodat zijn onderste gedeelte niet meer inden aether

gedompeld is, én laat deze bij dezelfde temperatuur afdroppelen. Nu neemt men de binnenste buis er uit, plaatst, terwijl men het open uiteinde met den vinger toesluit, het overbonden gedeelte op filtreerpapier , totdat dit niets meer er van opzuigt, laat inde lucht droogen, totdat al de aetherreuk verdwenen is, weegt daarna en men vindt alzoo, na aftrekking van het gewigt van het ledige buisje, het gewigt van het overschot. Van 20 grein, welke aan de inwerking van 1 drachma aether was onderworpen geworden bleven onopgelost bij zuivere boter 2,4, bij ossenvet 12,6, bij reuzel 12,0, bij met gelijk gewigt ossenvet vermengde boter 9,0, bij met % ossenvet vermengde boter 4,0, bij % schapenvet bevattende boter 4,0 , bij % renzei bevattende boter 2,0 1,8 grein. Bij aanwending van 3 drachmen aether liet zuivere boter 1,8, boter welke % ossenvet bevatte 1,1, boter welke % reuzel bevatte 1,1 , boter met yo reuzel 0,9 grein overschot terug. Een drachma aether op 20 grein vet is de geschiktste verhouding. Bij de aanwezigheid vaneen overvloed van boter stijgt volgens den schrijver de oplosbaarheid van het bijgemengde vet in aether. Hetgeen overbleef was met betrekking tot de physische eigenschappen onderscheiden. 4. Horsley(Chem. News VoI.IV, 339) houdt zijne oorspronkelijke opgave, dat zuivere boter bij 18,5 ° C. volkomen in aether oplost staande, tegenover dein 3 medegedeelde

334