is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitkomsten van Ballard en deelt daaromtrent de volgende nadere proefnemingen mede :

a. 10 grein boter, met een drachma aetber ia een fleschje omtrent eene minuut lang inde band verwarmd, losten op. Nadat de oplossing 12 uren lang bij 18,5* O. gestaan had, was zij nog helder. b. 20 grein boter losten bij gelijke behandeling in het eerst eveneens op, de oplossing bleef echter door gebrek aan aetber slechts circa 1 uur lang helder. c. 10 grein boter en 10 grein ossenvet werden op gelijke wijze met 1 drachma aether behandeld; het ossenvet lostte het eerst op, daarna de boter. Na afkoeling op 18,5° C. zonderde zich deze gedeeltelijk bij 12,75» C. volkomen af, zoodat het bezinksel de helft der vloeistof innam. Bij verhooging der temperatuur op 18,5° C. loste dit niet weder op. d. 20 grein ossenvet, eveneens behandeld, leverde bijl2,7s° C. een praecipitaat dat meer dan de helft der vloeistof innam. e. 10 grein boter en 10 grein reuzel leverden zelfs bij langduriger verwarming inde hand geene heldere oplossing. Het zeepachtige bezinksel nam bij 18,5° C. % gedeelte der vloeistof in. ƒ. 10 grein schapenvet, leverden bij 18,5° C. een bezinksel dat % der vloeistof innam. Men ziet, dat inde behandeling met aether, zooals beide scheikundigen dit gedaan hebben, het onderscheid daarin gelegen is, dat Hors 1e y met de ‘hand verwarmt en dan op 18,5® C. laat afkoelen, terwijl Ballard de temperatuur van 18,5° C. niet overschrijdt. Hierin kan wel de afwijking in hunne resultaten gelegen zijn. 5. Ook met behulp van het rnikroskoop laat zich de boter van andere vetten onderscheiden. Horsley raadt aan het vet in benzol op te lossen, de benzol gedurende 2 of 3 dagen te laten verdampen, eene kleine hoeveelheid van het restant met sterke ammonia liquida to bevochtigen en dan onder het rnikroskoop te brengen. Bij boter neemt men waar lange bundels van spiesvonuige kristallen, bij ossenvet dergelijken , bij reuzel slechts kleine bundels van kristalletjes welke spoedig verdwijnen.

335