is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder om te roeren tot het halve volume vermindert. De zoutmassa werd nu eerst met 80 100 deelen spiritus vini rectificatus en eindelijk met spir. vini rectificatissimus al het gekleurde gedeplaceerd, tot dat het afloopende vocht niet meer gekleurd was. De zoutmassa werd nu schielijk ineen zuiver droog colatorium gewikkeld en tussehen de pers sterk uitgeperst. De perskoek werd zonder ze uit het colatorium te nemen en digt omwikkeld met filtreerpapier op eene laauw warme plaats gedroogd.

Deze was na verloop van 24 uren volkomen droog en schoon wit van kleur, hier en daar aan de randen en binnenste oppervlakte eenigzins geelachtig gekleurd, welke plaatsen gemakkelijk af te schaven waren. De massa woog 159 deelen. De ter helft verdampte moederloog werd met den alcohol, die gediend had om het zout af te wasschen vermengd , gedurende een’ dag weggezet en het afgezonderde zoutpoeder ineen kleinen glazen trechter verzameld, met een weinig wijngeest uitgewasschen en ineen colatorium sterk uitgeperst. Dit bedroeg na gedroogd te zijn 5a/2 deelen en was witachtig. Het praeparaat gaf, fijn gewreven zijnde, een kristallijn wit poeder en gaf met 60 deelen uitgekookt water eene heldere ongekleurde oplossing. Hagers’s pharmaceutische Centralhalle 1863, no. 37.) Over de naaste bestanddeelen van eenige Berberideae en Ranunculaceae; door Ferdinand F. Mayer. Sedert de ontdekking van het gele alcaloïd berberin in eene nieuwe familie, de vierde en uitgebreidste (Berberideae, Menispermaceae, Anonaceae en Ranunculaceae) vermoedde men, dat het bij andere soorten dezer natuurlijke familien,

342