is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Physostigma venenosum is eene groote perenerende klimplant met eene houtige steng van 2 duim diameter en soms 50 voet lengte. Hare bladen zijn driebladerig gevederd, met eironde, toegespitste blaadjes. Hare vlinderbloemen staan in hangende trossen, welker rachis met knolvormige knopen bedekt is; iedere bloem is ongeveer een duim lang en prachtig bleekrozenrood of purper van kleur geaderd. De volgroeide peul is ongeveer 7 duimen lang , elliptisch lang-

wcrpig, met korte gebogen spits , gesteeld, openspringend, en 2—3 zadig. Het zaad , dat langwerpig of eenigzins niervormig is, bezit eene lengte van 1 tot duim en is % duim breed; zijne convexe zijde is door eene lange gevoorde navel geteekend, welke zich als eene diepe vore van het eene einde des zaads tot over het andere uitstrekt. Uitwendig is het zaad eenigzins ruw met een flaauwen glans; de kleur is donker chocoladebruin, een weinig lichter aan de uitstekende kanten der vore. De zaden wegen gemiddeld 67 grein. De Godsoordeel-boon is, zelfs nabij de plaats waar zij groeit, moeijelijk te bekomen. Dr. Christison berigt, steunende op het gezag van H. M. WaddeU van Oud-Calabar, dat de plant op bevel des konings overal uitgeroeid wordt, behalve wanneer zij ten dienste der justitie bewaard wordt, en dat de eenige voorraad van zaad zich in bewaring des konings bevindt. Hanbury weet niet zeker of zulks inderdaad zoo is; maar Gustav Mann, de inzamelaar voor den botanischen tuin te Kew, die hij eenigen tijd geleden om een monster dezer boonen verzocht, berigte ineen brief van 24 November 1861, dat hij slechts in staat was geweest weinige boonen te verkrijgen, dewijl het volk ze ongaarne aan Europeërs afstaat. Er is echter geen aanleiding te gelooven , dat deze terughouding duurzaam zijn zal, wanneer men een goeden prijs er voor kan bedingen. Het is een belangrijk punt voor pharmaceuten, in welken vorm men deze boonen het best als geneesmiddel zal toereiken. Dr. Christison vond, dat de werkzame stof der boonen door alcohol kan worden uitgetrokken en hij verkreeg, zoo als boven reeds gezegd is, 2,7 pCt. extract

350