is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijke Mededing.

Praktische opmerking over het bewaren van sulphas ferrosus c. aqua; door J. P. Brandt, Apotheker te Leeuwarden. De bewaring van sulphas ferrosus c. aqua leverde steeds vele moelijkheden op wegens de spoedige oxydatie van dit zout, tot dat men eindelijk in* den laatsten tijd met goed gevolg de alcohol aanwendde en het hieronder bewaarde tegen oxydatie. Hoewel deze méthode ook door mij inden beginne gevolgd werd , heb ik echter daarvan afgezien , en eenen anderen weg ingeslagen, welke tot besparing van den alcohol leidde en daarbij de moeite en het oponthoud van het afdroogen der kristallen tusachen filtreerpapier uithaalde. Mijne methode is de volgende: De kristallen uit de moederloog genomen zijnde, worden op filtreerpapier uitgespreid en vervolgens door middel van eenen spadel tot een grof korrelig poeder verbroken. Daarna wordt het papier met de kristallen op eene ijzeren plaat gelegd en boven een komfoor met vuur voorzigtig, maar toch zeer scherp, onder omroering gedroogd , waarna men het zout in eene goed gedroogde fiesch doet en bewaart. Op deze wijze behandeld kan sulphas ferrosus e. aqua langen tijd, misschien wel altijd goed blijven. Ik heb ze voorhanden die circa een jaar oud is en nog geen spoor van oxydatie vertoont. Naar mijne meenie is het juist het tusschen de kristal-3e S. Ye J. ' 23