is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanwending, als causticum. Het phenzuur is tot op de temperatuur van -f- 34° een vast ligchaam; men moet het alzoo, als men het gebruiken wil, eerst vloeibaar maken, waartoe men het glas waarin het vervat is eenige oogenblikken in warm water dompelt.

Oscar Clayton te Londen en Thomas Turner te Manchester hebben beiden het phenzuur als causticum met goed gevolg in vele gevallen van antrax en etterende zweren aangewend. Zijne escharotische werking bepaalt zich in het algemeen tot de oppervlakkige lagen van de deelen waarop men het aanwendt , waardoor dit zuur zeer dikwijls de voorkeur verdient boven het gebruik van acidum nitricum, nitras argenticus of andere bijtende middelen. Turner nam zijne toevlugt tot het phenzuur in vele gevallen van diphteritis en angina maligna; hij bragt daartoe een weinig er van op spons op het zieke deel. De aanwending van dit bijtmiddel schijnt bij deze soort van ziekten, juist om de opgenoemde gronden, de voorkeur boven anderen te verdienen. Bij de behandeling van fistels en haemorrhoïden had Turner het phenzuur ook met groot voordeel aangewend. Oplossing van phenzuur in glycerin of in ijsazijn. Het phenzuur is in elke verhouding in glycerin en in het gekristalliseerde azijnzuur oplosbaar, en de practicus behoeft alzoo slechts gebruik te maken van deze eigenschap, om de bijtende werking van dit agens te wijzigen, te regelen , sterker of zwakker te maken. Zoo heeft bijvoorbeeld Dr. Campbell deze oplossingen in verschillende concentratie-graden bij de behandeling van lupus aangewend. In dit geval heeft hem het phenzuur goede resultaten opgeleverd, daar de knobbels kleiner werden en de zweren spoedig genazen. Bij de behandeling van lupus verkreeg Dr. Whitehead gunstige resultaten bij de aanwending eeuer zalf, bestaande uit 4 deelen phenzuur en 56 deelen spermaceti. Dr. Heath te Manchester heeft insgelijks zweren van die zelfde geaardheid met goed gevolg met phenzuur behandeld.

356