is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men door zoutzuur de berberin heeft afgezonderd, een geringe overvloed van ammoniak te voegen. Het daardoor bekomen praecipitaat wordt op een katoenen filtrum verzameld , door uitpersen van water bevrijd en met sterken alcohol vermengd , waarin het alcaloïd bij aanwending van wartme gemakkelijk oplosbaar is. Na de filtratie kristalliseert het hieruit en kan van de aanhangende kleurstof door herhaalde oplossing ên kristallisatie gezuiverd worden.

De hydrastin kristalliseert in regte prismen. Het is vólkomen wit en de kristallen glinsteren sterk. Zuiver zijnde is het smaakloos, maarde zouten smaken bitter, brandend en scherp. Het smelt als een hars bij 135° en wordt bij hooger temperatuur ontleed onder uitstooting van gedachtige dampen, wier reuk aan carbolzuur doet denken. Het verbrandt op platinablik verhit met rockende vlam. Is onoplosbaar in water, oplosbaar in aether eu alcohol. Wordt niet aangetast door verdunde potaschloog, zelfs als zij er lang mede gekookt wordt. Geconcentreerd salpeterzuur werkt eerst er niet op, doch lost later het aicaloïd met roode kleur op. Het lost in sterk koud zwavelzuur met geelachtige kleur , welke oplossing bij verwarming roodachtig wordt. Bichromas kalieus brengt eene donkerbruine kleuring voort, welke onderscheiden is van de door strychnin te weeg gebragte kleur, door gemis van den blaauwen of roodachtigen tint. Door verdund zoutzuur wordt de hydrastin gemakkelijk opgelost. Ammonia en bijtende potasch brengen in deze oplossing een wit praecipitaat voort; rood bloedloogzout en iodkalium geven ook witte praecipitaten; iodium in potasch opgelost veroorzaakt een kaneelbruin praecipitaat, dat bij verhitting met de vloeistof zich tot eene harsachtige massa zamentrekt. Platinchlorid praecipiteert uit de zoutzure oplossing der hydrastin een geelrood en chromas kalieus een geelachtig poeder. Dit praecipitaat lost bij verwarming inde vloeistof op en zondert zich bij bekoeling weder af. Goudchlorid levert inde zoutzure oplossing een geelachtig rood praecipitaat, dat eveneens bij verwarming der vloeistof

361