is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijdrage inde Berigten te zien opgenomen. Hetzelfde geldt van de bijdrage van den heer O ver wijn, die zich bepaalde bij het mededeelen zijner ondervinding bij het beproeven eeniger practisehe voorschriften, als over het pulveriseren van Camphor volgens het vooorschrift van Henry, het bereiden van Pulvis flavedinis cortic. aurantior volgens Mohr, van het Corne Artifldello inde veeartsenijkunde gebruikt van Professor Decays en het Bmplastrum Chimmosum zoo als door Wo 11 web er in het Archiv der Pharmacie is opgegeven ; vaneen en ander werden de praeparaten vertoond.

De heer van Dijk vertoonde de vergadering de Radix Pareira Bram, een obsoleet geworden en thans te dezer stede weer in gebruik komend geneesmiddel, ging de geschiedenis van dit middel na, gaf er eene botanische beschrijving van, deelde het scheikundig onderzoek en de scheikundige kenmerken mede en vestigde tevens de aandacht op de vervalsching of liever de verwisseling met den wortel van dssampelos Caapeba. De Cortex Cascarillae was het onderwerp door den heer Kraepelien voor zijne bijdrage gekozen. Nadat hij de geschiedenis, botanische beschrijving , verwisseling en analysen van dit, steeds zijnen ouden roem handhavend geneesmiddel had behandeld , vertoonde hij eenige uit dezen bast bereide middelen. Zijne pogingen om Cascarilline te bereiden waren niet of slechts onvolkomen gelukt. De spreker luisterde zijne bijdrage op met eene microscopische beschouwing. Een andermaal sprak de heer van Dijk naar aanleiding van eene vraag dooreen geneeskundige aan hem gedaan over Cortex en Extraclum Monesiae en toonde even als Kloete Nortier het verschil aan, dat tusschen van verschillende leveranciers ontvangene extracten bestaat, terwijl het onjuiste beweren van Dupuy uit New-York als zoude het Extr. Campechimum met Extr. Monesiae overeenkomen, door vergelijking met opzettelijk vervaardigd Extr. Campechiannm werd aangetoond. Dit onderwerp ofschoon reeds uitvoerig door Kloete Nortier in Haaxman’s tijdschrift behandeld, was

239