is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de suiker en een met salicin overeenkomend ligchaam uit het cambiumsap van de boomen met naaldvormige bladen; door dr. Th. Hartig.

De schrijver noemt eambiumsap die vloeistof, welke men Verkrijgt wanneer hoornen ten tijde der houtvorming geveld Wordende , van hunnen hast en de jongste houtvezels beroofd etl met behulp van glasscherven het op de oppervlakte van het hout terugblijvend cambium verzameld wordt. De vloei-Bt°f, welke men dan door uitpersing van de bekomen jonge vezelcellen bekomt, doet zich melkwit voor, dooreen groot kleine celkernen, melkbolletjes en andere moleculaire %chamen, welke op het filtrum, vaneen zoet, waterhelder SaP kunnen afgezonderd worden. Wanneer uit dit laatste nu door opkoking een eiwitachtig hgchaam is nedergeslagen, wordt het hiervan, door herhaalde kltrering afgezonderde sap op het waterbad tot ongeveer % vau het oorspronkelijk gewigt verdampt, waarna, na bekoehQg van het sap der naaldiladenioomen, inden regel reeds na '’erloop van 1 tot 2 dagen eene beduidende hoeveelheid, bestal klierachtig gegroepeerde , spiesige kristallen vaneen aluin overeenkomend ligchaam afgezonderd worden. set bij dezen concentratiegraad niet kristalliserend deel van het gap ) door filtratie van de kristallen afgezonderd en tot Blroopconsistentie verdampt zijnde, levert binnen eenige weke*l , soms eerst na maanden eene suikersoort, welke vol§®ös hare zamenstelling en haar draaijing vermogen op de ri®tsuiker gelijkt, doch van deze onderscheiden wordt door aron constanten, afwijkenden en zeer eigenaardiger! krisklvorm. Bij Pinus Strohm, P. Cembra en bij Larix is de kristalvorm Vail de cambiumsuiker de langgerekte sphenoëder (de lengte &8 6—g maal langer dan de middelste dwars as), aan welke ''Wee fier tegenoverstaande overlangsehe zijden meestal een Geinig naar buiten zich vertoonen. Zoodanig een kristalvorm S. 6e J. 4

49