is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lin ontdekken, als men er zuurstof in statu nascante op laat inwerken. Droogt, men, namelijk 1 droppel eener op' lossing van 1 deel anilin in 1000 deelen verdund zwavel' zuur op platinablik , dat met de positivo pool vaneen enkel element der Q-rove’sche of Bunsen’sche galvanische bat* terjj in aanraking is en raakt men den droppel met het uiteinde der negativo pool aan , zoo kleurt zich de vloei' stol dadelijk intensief blaauw, daarna violet en eindelijk rozenrood. Strychnin geeft op dezelfde wijze behandeld, wel eveneens eene violette kleur , maar om deze voort te brengen moet de strychnin, in geconcentreerd zwavelzuur opgelost, worden aangewend. (Hager’s pAamadsutische Centralhalle 1863, no. 53.) Onderzoek van chinin op chinidin en cinchoïiidin, door C. Mann te St. Petersburg. De Schrijver vangt zijne mededeeling aan met uiteenzetting van wat hij onder chinidin en cinchonidin verstaat. Hij noemt chmidm dat alcaloid, dat het eerst door van Heij' ningen in kristalvormigen staat is daargesteld en welk alcaloid als isomerisch is erkend met de chinin. Het onderscheidt zich van chinin door zijne regtsehe polarisatie-verhoudmg, zijne aanmerkelijk mindere oplosbaarheid in koud water (1 deel in 1500 deelen) en daarentegen grootere oplosbaarheid van zijn sulphaat in hetzelfde oplosmiddel (I deel m 350 deelen). Het heeft met dc chinin de eigenschap gemeen , om door behandeling met chlorwater en ammoniak donker groen en met chlorwater, kaliumyzercyanxd en ammoniak bloedrood gekleurd te worden. Met onzijdige iodkalium-oplossing (door veronzijdiging der gewone Ka I met azijnzuur) geeft het een poedervormig praecipitaat, waardoor het zich van alle andere kinacaloïdeß onderscheidt. Eindelijk is het volgens Kerner veel moei' jelijker oplosbaar in ammoniak dan chinin.

54