is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chlorkalk met suiker en stijfsel in aanraking.

Even als een bevochtigd mengsel van gelijke deelen (in yolumen) fijn poeder van bichromas kalicus en acidum tarta'’icum bij zamenwrijven bij de gewone gemiddelde temperatuur, binnen weinige oogenblikken, onder uitstooten van veel waterdamp en sporen van mierenzuur, inde sterkste koking en opbruisehing geraakt , zoo verhoudt zich ook een zWak bevochtigd mengsel van chlorkalk en suiker, om ’t even °f dit rietsuiker , stijfselsuiker, of melksuiker is, alleen met verschil, dat bij zamenwrijving van gelijke deelen (in vormen) stijfselsuiker en chlorkalk, reeds in onbevochtigderi. toestand deze hevige reactie, na verloop van eenigen tijd, plaats grijpt.» Stijfsel en chlorkalk werken in droogeq toestand niet °P elkander; roert men intusschen chlorkalk met eene zee? dikke stijve slijfselpap tezamen, zoo vervluchtigt deze laatste oogenblikkelijk, terwijl de stijfsel met het kalkzont eene verbinding schijnt aan te gaan. (H ager’s pharmaceutische Oentralhalle 1863, rto. 53.) Ter onderkenning van morphin en narcotin; door August Husemann. De tot onderkenning der morphin gebruikte reactiën laten geregtelijk scheikundige onderzoekingen, ten opzigte dunner gevoeligheid nog veel te weuschen over. De beste hiep? de bekende ijzerchloridproef gaat, daargelaten da niet *6er groote gevoeligheid , aan het euvel mank, dat zij, wanr seer zij ontwijfelbare resultaten zal geven, een graad van Zuiverheid der morphin vordert, welke, waar dit alcaloïd uit panische mengsels moet worden afgescheiden , niet zoo, ge? Makkelijk te bereiken is. De door J. Er dmann medegedeelde PfQeft vqlgens welke morphin met zwayelzuurhydraat, waarbij minimum salpeterzuur gevoegd is , eene oplossing geven

71