is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloedloogzout en 744 deelen gekristalliseerd hyposulphis natricus, of eenvoudiger op 1 deel van het eerste zout 31/* deelen van het laatste, maakt het mengsel watervrij en verhit in eene porseleinen schaal, tot dat het onderzwaveligzuur ontleed is , trekt het sulpho-cyanetum natricum door heeten alcohol uit, terwijl men de massa nog deegvornig uit de schaal neemt of zoo lang laat staan, tot dat zij door aantrekking weder vochtig geworden is; of men behandelt de bedoelde massa met kokend water en bekomt de sulphocyanetum natricum door kristallisatie. Men neemt ter bereiding van sulpho-cyanetum kalieum , op 184 deelen van water bevrijd bloedloogzout, 570 deelen watervrij hyposulphis kalicus of eenvoudiger op 1 deel van het eerste 3 deelen van het laatste zout en handelt als bij de bereiding van het sulpho-cyanetum natricum. (Poggendorffs Annalen der Phys. B. 119. S. 321.) Glycerine-plijster; door F i 11. Wanneer men 100—150 grein stijfsel met 1 once glyeerin kookt, verkrijgt men een mengsel, dat geen reuk bezit, niet ranzig wordt, ofschoon het zeer sterk aan de huid kleeft, evenwel weggenomen en weder op nieuw aangebragt kan worden. De schrijver bezigt deze glycerin-stijfsel als corpus voor andere plijsters. Zoo neemt hij in plaats van belladonnaplijster 1 once glyeerin-plijster en vermengt daarmede 3 grein sulphas atropinicns, die vooraf met eenige droppels glyeerin afgewreven zijn. Morphin en andere alcaloïden worden op dezelfde wijze onder gemengd. (Fharm. Journ. and transact 1863, 523.) Pulvis dentifricius He i d er i. ty. Ossium Sepiae. dr. 8. Bad. Irid. fiorent. dr. 1,

82