is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J»ren van de 13e eeuw van zijne 25-jarige reis door ooste% Mongolië , Thibet, Indië , zuidelijk China, naar Java en de Molukken eenig berigt mede omtrent de echte rha- welke op de Tangatische bergen westelijk van China etl rondom de stad hüngui groeide. Het is de vraag of Singui hetzelfde is als Sinnin, de tegenwoordige stapelplaats der Chinezen voor de Rhabarber. Wed e 1 beschrijft de rhabarber als volgt: Hadix flavissima apice albescit übi dehiscit in gemmam, qua repullulat mente Aprili vel ad finem Martii tuberculo crasso assimilante extremitatem pollieis et colore rubro. Waarschijnlijk moet men onder Wedel’sche plant de üheum undulatum verstaan. Inde eerstvermelde exercitationibus h°udt We del de raved der Persen voor hetzelfde als de r/lacoma van P1 ini us ; hij spreekt verder van eene plant, in de tuinen genaturaliseerd en door de tuiniers rotundifolium verum, door de pharmaceuten La-PMbumpraestantissimum genoemd werd. Alpinus geeft eene beschrijving van deze plant, welke door Casp. Bauhin 6,1 Hob. M o ris on voor de echte rhabarber wordt uitgege'en; hij (We del) brengt ze echter tot Lajiat/mm, want zij Wft volgens Alpinus florem muscosum, terwijl de echte ''babarbor volgens Morison is jiore heriaceo , semine trim-9uhri donatum. Hij houdt de andere veeleer voor de rhabarber van D i o s-00ri d es. (Volgens Angelus (a Sancto Joseph. not. 460) ls zij die, welke door de Arabieren Ribes genoemd is. Zij *°rdt aldaar inde veeartsenij kunst en de gerooste bloemen eene aangename spijs gebruikt. Volgens eene aanteekening van Michael Boy en (Flora ®inica 1656) geloofde eindelijk W e d e 1 te moeten aannemen, Rhaponiica een onrijpe, inden zomer uitgegraven wortel l!i ’ als de plant nog groene bladen bezit. Eveneens bes°bouwdt ook A uguillara niet alleen de Bhapontica, maar °°b de Persiscbe Lapathum voor onvolkomen, dat is onrijpe rbabarber, die echter niet wezenlijk er van onderscheiden is. Wichel Bernhardus Yalentinus (Aurifodina

99