is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draagt het vervoer niet. Langzamerhand worden zij krachti-Ber en men stapelt er steenen rondom , om ze tegen de z°a te beschutten (1). Hier is wel is waar uitdrukkelijk gezegd, dat deze groente» rhabarher geen officinalen wortel bezit; intusschen schijnt uit eene aanteekening van P alias te volgen, dat de Buriaten °°k de wrange , bittersmakende bladen der echte plant nut» *%en. De echte rhabarber des handels komt, zoo als men 'feet, in twee hoofd soorten voor: als Russische of Moskovische en als Chinesche of Oostindische rhabarber. Allé °verige üostersche soorten, bij voorbeeld deTurksche, Persis°he en andere, schijnen identisch met de Chinesche te zijn. Nu dringt zich de vraag aan ons op, of de Chinesche 611 Russische waar vaneen en dezelfde of van verschillende Planten afstamt? Yolgens G-öbel wordt de over Oost-Indië Vgevoerde rhabarber in dezelfde provincie ingezameld als de Russische. Martius is echter van eene andere meening. Oostindische rhabarber stelt een mengsel daar van be» *'6re en slechtere stukken, welke noch uitgezocht, noch f°lkotnen geschild zijn geworden , zoo dat zij nog met de °verblijfsels der bastzelfstandigheid voorzien zijn. Doch ook deze nalatigheid is de Oostindische rhabarber van dea Duitschen handel zoo in hot oogloopend onderscheiden, da** de voorkeur der Russische niet alleen in het zorg» vüldig uitzoeken en schillen kan bestaan; het is onmogelijk zulk eene wijze uit de Chinesche rhabarber iets, wat met Ussische rhabarber overeenkomt, daar te stellen, daarentegen is aan te voeren, dat het onderscheid in do eugdzaamheid der waar, zelfs al is deze van dezelfde stam-Plant afkomstig, niet uitsluitend aan eene kunstmatige beaudeling kan worden toegeschreven , want de geschiedenis |'atl onderscheidene planten der menschelijke huishouding 6erf:, hoezeer klimaat, bodem en andere invloeden de plan-0 kunnen veranderen. Zoo onderscheiden toch de Chine''l Vergelijk Martius, Jahresbericht für 1843 in Canstatt’s JabtesWicbt.

103