is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelaten is om de vorming van niet kristalliseerhare suiker te voorkomen , welke anders bij de verdamping van het sap zou ontstaan. Deze geringe hoeveelheid kalk veroorzaakt oxyioduretum ferri dat geel is , want wanneer men volkomen zuivere suiker gebruikt (kandijsuiker, die slechts sporen van kalk bevat), zoo is de gele kleur, welke het ioduretum met deze laatste suiker doet ontstaan , niet zoo donker dan met de gewone witte suiker van den handel. Maar al is de aanwezigheid van eene geringe hoeveelheid kalk in staat de scheikundige zamenstelling van het ioduretum eenigzins te wijzigen , zoo ia zij niet de wezenlijke oorzaak van zijne verandering, welke moet worden toegeschreven aau eene scheikundige werking, welke plaats grijpt , l. tussehen het water en de suiker tot vorming van glucose ; 2. aan dezelfde werking welke het ijzerzout onstandvastig maakt , het splitst in sesqui-ioduretum , die deze werking begunstigt en op de «uiker ais een zuur ligchaam werkt , en in basisch ioduretum , dat door aanraking met de lucht in oxyioduretum veranderen kan ; 3. aan de eigenschap, die de glucose bezit om sommige oxyden in lageren oxydatiegraad te brengen ot te houden. Eene oplossing namelijk van rietsuiker (2 d. suiker en Idwater) en iodeturn ferrosum , aan zich zelven gedurende !K> dagen in eene gesloten flesch aan eene temperatuur van -+- 25° overgelaten , werd in het begin sterk gekleurd e» eene groote hoeveelheid glucose gevormd. Vervolgens gedurende eenige dagen aan de werking der zonnestralen blootgesteld , verloor het ioduretum zijne gele kleur en werd kleurloos. Wordt het mengsel in dien toestand met bijtende potasch gekookt , zoo wordt het roodbruin ; met water verdund wordt er geen ijzeroxyd gepraecipiteerd. Eene tweede oplossing van ioduretum en suiker , welk0 geel geworden was, met pota ch behandeld , gaf een overvloedig praecipitaat van ijzeroxyd. De glucose, zelfs die welke weinig kalkhoudend is , lost gemakkelijk bij de koude ijzeroxydhydraat op en levert een donker geel gekleurd glucosaat. De rietsuiker ouder de-

162