is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eveneens ontleed zonder dat er eenig stikstof houdend Produkt gevormd wordt. De vlugge muskaatnootolie is al*oo een goed gedefinieerd produkt, isomerisch met terpentijnolie waarmede men het echter niet mag verwarren, Want zij verschilt er volkomen vandoor onderscheidene belangrijke scheikundige kenmerken. Het hydrocarburetum nit de Thymolie afgezonderd en aangeduid onder den naam Van thymen nadert er meer toe; maar daar het zonder werking schijnt op het polarisatievlak, kan men evenmin inden tegen woordigen stand der wetenschap, de indentiteit van dit produkt met dat van bovengemeld onderzoek aannemen. (Journal de Pharmacie et de Ckimie 1864 Fevrier). Lactas morphicus. Al de zuren lossen de morphin met meer of minder ge*nak op, maar allen verbinden er zich niet mede onder Rolijke omstandigheden. Zoo verbindt zij zich koud met tekere zuren. en met anderen slechts met behulp van Warmte; dikwijls moet men het mengsel tot droogheid bren, ten einde een zout te bekomen. Soms is de verbind'ug onstandvastig. Eindelijk zijn er gevallen waarbij de dadelijke inwerking te sterk is en de beide zamenstellende 2elfstandigheden van aard veranderen. Alsdan moet men de toevlugt nemen tot de dubbele ontleding. becharme heeft vele van deze nieuwe zouten van beschreven, waarvan vooral de lactas in do geneeskunst verdient aangewend te worden , uithoofde zijner openbaarheid en onveranderlijkheid inde lucht. De lactas morphicus schijnt tot nog toe het opmerkelijkste der morphin-zouten te zijn, zoowel wat zijne helderheid, RWs, zuiverheid, als grootte der kristallen betreft. Het is zeer moeijelijk zonder aanwending van warmte eene Waterige oplossing van acidum lacticum, zelfs met een grool,eU overvloed van morphin en onder gedurige omschudding 3e S., 6e J. 12

177