is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Met het begin der maanden November q£ December (1)

p. ~ v 01 m ’t algemeen na het einde van den regentijd,, worden V® stammen der balsemboomen aan vier zijden met de rug» Zljde vaneen bijl, met een hamer of ander stomp werktuig ge- totdat de bast los laat, waar tussohen men vier strooken onaangeroerd over laat, ten einde de boom voor het volgende jaar te kunnen behouden.” 11 Vijf' of zes dagen later wordt dan de geslagen bast met behulp van harsfakkels of ontstoken houtbundels gebrand totdat bij begint te verkoolen, waarop hij na verloop van weder aeht dagen van zelf loslaat en weggenomen wordt. Zoodra nu bemerkt, dat de ontbloote plaatsen door dente v°orschijn komenden balsem vochtig worden, dat reeds na Verloop van eenige dagen het geval is ~ slaat men lappen van de eene of andere stof om den stam heen, welke de °ütbloote plaatsen volkomen bedekken. Wanneer deze gebeel met den balsem doordrenkt zijn, die nu lichtgeel van bleur is, zoo worden deze weggenomen en ineen aarden Pot, welke voor drie vierde met water gevuld is, gebragt, Vaarin zij onder omroeren zacht uitgekookt worden, tot dat ZIJ van al den balsem bevrijd zijn; deze wordt nu donkerder Van kleur en als het water bekoeld is, zakt hij, daar de bal» sem dan zwaarder geworden is , ten bodem. „Men gaat met het inbrengen van nieuwe met balsem Voortrokken lappen inden ketel voort tot aan den onderrug, der zon, waarna het vuur wordt uitgedoofd. Na da bekoeling giet men het water van den balsem af, en zet bet onzuivere produkt ter zijde. De door uitkoken van balsem bevrijde lappen worden nu nog uitgeperst, waardoor n°g veel balsem gewonnen wordt.” „De perstoestel bestaat uit eene kleine zak, welke aan de boven- en onderzijde met sterke lussen voorzien is, waardor twee stokken gestoken worden , waarmede deze zak, 'vanneer zij met lappen genoegzaam gevuld is, in tegen(l) Dit is in tegenspraak roet hetgeen eenige* regels vroeger vermeld 'fat 3e hoornen van December tot Mei onaangeroerd blgyen.

215