is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inde dictionnaire géographique van de la Martin i è r e (Paris, 1768) vindt men onder het artikel Callao, onder de van Sonsateon, Eealejo en Guatemala gebragte invoer-artiielen ook vermeldt „de balsem , welke den naam van Peru draagt, doch inderdaad bijna uitsluitend uit Guateüiala komt.” Men vindt aldaar nog bijgevoegd, dat er eene vitte en eene bruine soort is, doch de laatste hooger geschat Wordt. Al eed o, de schrijver vaneen in Madrid 1786—89 verschenen geographisch woordenboek , bemerkt bij Sonsonate , dat in het regtsgebied van dit Departement de beroemde balsemkust behoort, waar de hooggeschatte balsem gewonden wordt. Hij voegt er nog bij , dat de eenige handelsvaren aldaar Acajutla is, vier Leguas van de hoofdstad en dat daarin schepen uit Nieuw-Spanje, Terra firma en Peru aanleggen. Juarros, die in zijne geschiedenis van Guatemala de provincie San Salvador beschrijft, zegt: dat de natuurprodukten der laatste in het algemeen met die der overige provinciën der zuidelijke kust overeenkomen, dat echter de balsemboom uitsluitend slechts in deze provincie gevonden Wordt, vanwaar ook de kust, die zich van de haven van Aeajutla tot aan de baai van Jiquilisco uitstrekt, den naam van balsemkust bekomen heeft. Baily, een later schrijver, wiens werk over centraal-Arnerika in 1850 in het licht verscheen, vermeldt, dat de balsem langen tijd verkeerdelijk voor een produkt van Zuid-Atnerika gehouden is, dewijl in vroegeren tijd deze droogerij °öder de Spanjaarden vanuit Callao in Peru naar Europa verscheept werd. Hanbury vermeldt eindelijk nog, ter bevestiging van de daadzaak , dat de Perubalsem slechts uit centraal-Amerika afkomt, het volgende citaat uit de werken van oude schrijvers: \ Pater Joseph de A co sta zegt in zijne Historia naturai y moral de las Indias, gedrukt te Sevilla in 1500: de bal-Bcm, welke voor de heilige olie inde kerk gebruikt wordt,

219