is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bewerktuigde zelfstandigheden. Dit is eene bepaalde voorwaarde, omdat de hypermanganaten zich niet verdragen met bijna alle produkten van organischen oorsprong. De eenvoudige houtvezel of het papier ontleedt ze, waarom men zich moet wachten om de oplossing van den permanganas kalicus door filtreerpapier te ontleden. Is filtrering noodig) zoo als bij de bereiding van dit zout, zoo moet men gebruik maken van gestampt glas of gezuiverd kwartszand. leder afkooksel of aftreksel verdraagt er zich niet mede, want men bespeurt na verloop van weinig tijds dat de roode kleur der oplossing verbleekt en vuil bruinachtig wordt, terwijl er een overvloedig bezinksel van eene onoplosbare mangaan verbinding bespeurd wordt, en het bovendrijvende vocht kleurloos geworden is en eene duidelijk alcalische reactie vertoont. Eene zeer opmerkelijke reactie wordt voortgebragt door glycerine bij eene oplossing van dit zout te brengen. Zeker apotheker had het volgende voorschrift gereed te maken: fy. Hypermanganat. kalici 20 grammen. Aquae 200 „ Glycerini 20 „ Het zout werd bij eene zachte warmte in water opgelost' en de oplossing in eene fleseh gedaan. Op het echter dat de glycerine er werd bijgevoegd, ontstond oogeil' blikkelijk zulk eene hevige werking, dat een gedeelte v*o het produkt met kracht werd uitgeworpen. Bij nadere onderzoeking van deze reactie werd waargeno' men, dat zelfs de eenvoudige aanraking van glycerine met drooge hypermanganas kalicus en bij de gewone temper*' tuur reeds eene sterke reactie voortbragt. 20 centigramme11 van dit zout, te voren tot een fijn poeder gebragt in eeil klein schaaltje met 8 a 10 droppels glycerine vermengd i veroorzaakte eene plotselinge opwelling, waarbij een kleine heete deeltjes werden uitgeworpen, welke inde ontvlamden. Men zal inzien dat dergelijke mengsels niets meer v’al)

228