is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

extract met circa 1000 deelen koud gedestilleerd water. Hierbij blijven vet, hars , kautchouc onopgelost terug. Nadat bet mengsel nu en dan onroerende , gedurende 1— 2 uren gestaan heeft, giet men het op een met water bevochtigd filtrum, en houdt gedurende de filtratie de rand van ’t filtrum met een droppelfieschje met gedestilleerd water nat. Men moet op deze wijze 1250 1350 deelen vocht bekomen. Hierbij voegt men eene oplossing van 120 deelen gekristalliseerde carbonas natricus in 360 deelen gedestilleerd water, roert snel om en brengt de dooreen overvloedig geelachtig praecipitaat bijna papachtig geworden vloeistof (waarin al de narcotin vervat is) op een natgemaakt filtrum en wascht filtrum en praecipitaat zorgvuldig uit, tot dat men ongeveer 2000 deelen Altraat bekomen heeft. Bij het in een cilinderglas verzameld Altraat wordt 30 —4O deelen aether, onder aanhoudend omroeren, gebragt en het mengsel overdekt gedurende 15 2O uren weggezet. Nu en dan kan men ook met een glazen staafje langs de wanden van het vat wrijven, ten einde de praecipitatie te bevorderen-Er heeft zich na verloop van dien tijd een bezinksel op den bodem afgezet, dat men op een filtrum verzamelt en met koud water afwascht, en draagt zorg het glas langs de wan* den goed van aangezette kristallen te bevrijden en met koud water bijeen gebragt op het filtrum te brengen. Nadat al het vocht is afgelopen breidt men het filtrum met zijn inhoud op een stuk filtreerpapier uit en laat inde lucht, zondof aanwending van warmte droogen. Op deze wijze bekomt men de morphin als eene grijsachtig of geelaohtig witte losse massa, welke vervolgens gedurende een uur in laauw warm6 lucht gedroogd en daarna gewogen wordt. Uit de praecipiteer-vloeistof zou nu nog, door uitdamping , rust en filtratie l/2 deej morphin verkregen kunnen worden en neemt men nu nog daarbij Vg deel morphin als hoogstwaarschijnlijk verlies bij de gebeele bewerking aan, zoo moet men bij de bekomen hoeveelheid nog 1 deel berekenen > om het ware morphingehalte des opiums te verkrijgen. Wordt het morphinpraecipitaat bij de warmte vaneen waterbad

258