is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verlangde dikte verkregen heeft. Men wascht dan met af, laat afdruipen en inde vrije lucht droegen. De drooge oppervlakte bezit alsdan eene politoer, dat een lichte witachtige waas overtrokken is , die men dooreen met politoerrood bedeelde bol van zacht leder ge•bakkelijk weg kan nemen. ('Journal für pr. Chemie 1864 , No. 7.) Over radix Jalapae en stipites Jalapae; door W. Bernatzik te Weenen. Over dit onderwerp heeft Bernatzik een zeer uitvoerigen arbeid met afbeeldingen opgehelderd inde mediz. Jahr- Zeitschr. der k.k. Gesellsch. d. Aerzte in JFien , 1862 6a f863, geleverd. Wij ontleenen daaruit de volgende bij-2onderheden : De radix Jalapae komt inden handel onder velerlei 'j°rtn) kleur, harsgehalte voor, zoodat de beschrijvingen, lede pharmacopoeae van den wortel geven, niet voldoende <iin en het den apotheker moeijelijk , zoo niet onmogelijk §emaakt wordt zich de voorgeschreven Jalappewortel aan 6 schaffen. De beste partijen der waar, welke naar Europa gebragt worden , vinden spoedig koopers ; men moet het aa eindelijk ook met de slechtere en ligte soorten voor g°ed nemen, als de betere soort opgeruimd is. Bernatzik eeft zich alzoo de vraag gesteld: of ,en in hoe ver thans e inden handel voorkomenden Jalappewortel voor godkundig gebruik voldoende kan geacht worden en hoe dt het harsgohalte is van de door hun vorm en andere genschappen onderscheiden wortelstukken, welke deze han* swaar daarstellen , hoedanig hunne wijze van werking is, of het eindelijk niet doelmatig zou zijn, het genees°kunv g gebruik van den tot poeder gebragten wortel op te geen in zijne plaats het alleen werkzame hars te stellen. De beantwoording dezer vragen is natuurlijk van zeer groot en des temeer, daar het hars der jalappestengela

271