is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soort 1 en op de snede met een witgrijzen zoom. De ligtere stukken bezitten gewoonlijk eene meer losse structuur. Zij yorloren door droogen gemiddeld 10 pCt. en gaven gemiddeld 12,35 pCt. hars; kleinere knollen van dezelfde soort gaven echter slechts 8,25 tot 8,33 pCt. hars. 4. Sterk in elkander gerimpelde stukken, veelal peervor*uig, met diepe en wijde kloven en groote bulten, bijna f?lad, bruinzwart op de oppervlakte, vrij digt en hard, zeer Veel overeenkomende met gedroogde peren. Zij schijnen jonge saprijke , sterk gevoede worteldeelen te zijn, welke door het 'ndroogen sterk ineen gekrompen zijn. Zij gaven gemiddeld 8,16 pCt hars. De tinctuur is bruinrood. 6. Langwerpige vormen. 1. Spilvormige en cilindervor'uige stukken ter dikte vaneen pink tot die vaneen duim eU dikker, l]/2—3 duim lang, met in het oogloopende overlangsche rimpels, inde midden of van daar naar de eene °f naar beide einden toe opgezwollen. Hunne structuur is '’rij digt. Zij zijn grijsbruin , hier en daar rood- tot zwartbruin , op de snede altijd met een glinsterend zwarte rand*°om voorzien. Zij leverden 11,07 pCt. hars. 2. Stengelige jalappe. Even lange maar naar verhouding dunne buigzame , soms onregelmatig om hunne as gedraaide bukken met diepe overlangsche rimpels, op de breuk dof toet een naauwelijks te onderkennen randzoom en duidelijk v®2elig weefsel. Zij zijnde onderaardsehe stengdeelen, dikwijls met knollige opzwellingen en aanzittende knolwortels. 3ü leverden 10 pCt. hars. De Jalappestengels, valsche jalappe, stipites jalapae, ko-10en voor van verschillende dikte, zwaarte en kleur. Zij fijnen stukken vaneen cilindervormigen of spilvormigen 'fortel of wortelstok te zijn. Zij gaven gemiddeld 10,48 hars. De zetmeelbollen der jalappestengels zijn slechts een vierde Sedeelte zoo groot als die van de echte jalappe, ondoorzig% > zonder concentrische lagen vorming; pbysiologische troeven met de jalappeknollen en hars daaruit bereid legden het eigenaardige op , dat de wortel betrekfcolijk werkje S., 6e J. 18

273