is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter verbranden en als zoodanig door do huid en de longen Seëliraineerd worden. (Hager’s pharm. Centralhalle 1864, No. 2.) Over resina Jalapae en zijne vervalschingen. Aan de voorafgaande mededeeling van Bernatzik sluit 2lch eene beschouwing over de resina jalapae en de ontdekking der vervalschingen , waaraan het onderworpen is , 4aQ, door Dr. H. Hager, De reden dat het jalappehars van den handel goedkoo-Per is dan hetgeen in het pharmaceutisch laboratorium uit wettig voorgeschreven radix jalapae bereid wordt, is 'Wrin te zoeken, dat het hars uit den handel deels uit de dalappestengels, deels uit niet officinale en goedkoope ja'aPpesoorten verkregen wordt. Dit het onderzoek van Bernatzik volgt nu wel, dat |*et hars der jalappestengels (Stipites jalapae, wortelstukaea van Ipomoea Orizabensis Belle tan) even zoo werkzaam zijn als het echte jalappehars , doch het mag daarom °eh niet inde plaats hiervan afgeleverd worden. Het hars 'aa de Stipites Jalapae wordt als geheel oplosbaar in 4ether opgegeven (Hager vond het slechts voor het grootste Veelte daarin oplosbaar); het echte jalappehars is daartegen slechts voor een zeer klein gedeelte in aether openbaar. Nu zal de fabriekant wel nie. uitsluitend hars van 6 stipites voor echt jalappehars inden handel brengen, veeleer een mengsel uit beide harsen. Maar nu leveren ook dein den handel voorkomende on®faardsche , meer of minder knollig vertikte stengeldeelen fcr Ipomoea T-urga Wend er en eenige andere Ipomoea®°orten (stengelige jalappe), een hars dat met echt ja,aPpehars overeenkomst heeft, doch dat slechts 20—25 Proc. aether oplosbaar gedeelte (pararhodeoretin) bevat. Daar lt in aether oplosbaar gedeelte in het echte jalappehars 5—7 pCt, bedraagt en dit verder het geneeskrachtig

277