is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*leh bij rust er uit af en laat zich dan niet door schudden het vloeibare vet vermengen; wordt het daarentegen fijn gewreven en in het waterbad gedroogd , zoo laat het zich °nder wrijven in levertraan suspenderen, doch zondert zich 'J rust zeer langzaam af en kan door schudden daarmede vermengd worden. Het mengsel is wel troebel, doch blijftin kleur en smaak '?®lke niet ijzeraehtig is , onveranderd. (Hager’s pharmaceuiiscke Centralkalle, 1864. No. 28.) Middel tegen de kinkhoest. Hr. G riep enk er 1 vermeldt een middel dat met goed gevolg tegen kinkhoest zou gebruikt worden. Het bestaat aarm j dat men 20—30 grein Seeale cornutum tot I once c°Htuur digereerd en daarin lVg once suiker oplost. Yoor j660 kind van 5—7 jaren worden om de 2 uur eene theeePel toegediend. Voor nog kleinere kinderen wordt ook de °®veelheid moederkoorn verminderd. Men moet gedurende et gebruik looistof bevattende voedsels vermijden. (Hager’s pharmaceuiische Centralkalle 1864, No. 20.) Over de pillen met nitras argenticus; door Or. Yée. 6genwoordig wordt de nitras argenticus iu de genees- dikwijls gebruikt. Geen der formulen waarin dit verzout vervat is, bewaren het voor ontleding, want men dat het in aanraking met organische zelfstandigheden J®ed wordt onder reductie van het metaal. te 6 Sebruikt n^ras halicus of de versch gepraecipi- 6rde silica als middel om de nitras argenticus voor deze eding te bewaren. Het zilverzout wordt met eene zekere tVf-'elheid vaneen van beide zelfstandigheden vermengd töet tragacanthsiijm tot pillenmassa gemaakt. (Journal Je Tkarmacie et de Chimie, Mai 1864.)

287