is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Mephitidia Tomatosa 81. of Ophiorrhizoe Mangos L. (tyetjencalan Sundaneesch). Deze plant behoort tot de klasse der Caprifoliaceën vol-Beos Bost van Tonningen en tot de natuurlijke familie d®r Bubiaceae volgens Filet. Zij werd door Kaempfer °°k tegen den beet van giftige slangen aanbevolen, zoo als heringa pterygosperma, Ophioxylum serpertinum en anderen. 6. Alstonia spectabilis {Lamokboom, Poelé, Javaansch en en WrigMia antidysenterica. Deze plant behoort tot d® Apoeyneën. De beide laatste planten sen 6 werden d°or Bost van Tonningen onderzocht en daarbij noch noch indifferente stoffen gevonden. De naam van Poelé wordt aan verschillende planten ge-S®ven, die tot de familie der Apocyneae behooren, zoo als Tabernamontana citrifolia L. Blaboropus villosus Miq. Alst°nia spectabilis enz. Wel vermoedt Scharlée op grond van talrijke proefnemingen met het melksap en den bast Vavi Alstonia, dat de hem tot onderzoek gezonden bast van Alstonia spectabilis of althans van dat geslacht afkomstig 18 > doch hij heeft daarvoor geene genoegzame zekerheid. De Ophioxylon serpentinum L. (Poelé pandak of Akkar tib°es) heeft Horsf ie 1 d ook als antiperiodicum en tonicum aangeraden. Tot de Apocyneae behoort nog de Wrigtia antidysente-r>ca , Nerium antidysenterieum L., aanbevolen door de inlanders van Britsch-Indië tegen de laatste tijdperken van dysenterie, chronische diarrhoe en koortsen. De Portuge*®n kennen den bast van die plant onder den naam van d'Orte de Pala. Sommige geneesheeren vergelijken den bast bÜ die der Jesuiten, anderen bij die van de Simaruba. De bast is evenmin als het zaad scheikundig onderzocht. Het Wtste en wel het bittere wordt in melk of karnemelk gebokt, vooral tegen haemorrhoïden. Djurei burrum en Djurei boddas, Nerium oleander L. fiore rübro en fiore albo komen op Java inde tuinen voor, doch d® inlanders maken daarvan gelukkigerwijze geen gebruik. sass ka r 1 zegt, dat de Nerium odoratum Ai t. (Djorer

309