is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het lijdende deel gelegd. Voor 01. hjoscyamx wordt g )nlijk 'een koetjoeboeng of Daturasoort met oleum coc

Chemie, pliarmacie, pharmacognosie. Verhouding van zwaveligzuur en zwavel tot water hij hooge temperatuur; door K. C. Geitner. Over dit; onderwerp werd reeds vroeger eone waarneming 'atl den schrijver bekend gemaakt, daarin bestaande, dat het 111 Water opgelost zwaveligzuur bij verhitting op 200° in zwaen zwavelzuur vervalt (zié dit Tijdschrift 1864, No. 2.) lettert heeft hij dit verschijnsel nader bestudeerd. ï*e temperatuur grens bij welke de ontleding van het zwa-V°%zuur plaats heeft, ligt tusschen 170—180°. De zwavel ÏoMert zich steeds in gesmolten droppels af; zij kon nim- in kristallen verkregen worden. De ontleding van het heeft niet alleen plaats in oene geconcentreerde oplossing , maar ook bij tamelijke verdunning. Do afzondevan zwavel en zwavelzuur in oplossing, kan, zelfs nog 1) eene verdunning van 1 volum met zwaveligzuur bij 0° V°r*adigd water, met hot twintigvoudig volum zuiver water Ogenomen worden. Na verloop van 2 uren was de ontlel£lS volbragt, terwijl eene geconcentreerde oplossing zelfs acht dagen lange verhitting nog duidelijk naar zwavelig-Clr rook. Na eene verhitting van 14 dagen werd zulk eene °Pl°ssing wel vrij van zwaveligzuur bevonden, maar zij rook VeQs naar zwavelwaterstof. De schrijver onderzocht, ten *ade het voorkomen van dit gas te verklaren, de verhouding zwavels tegen water bij 200°. De verhitting werd gotende eenige uren in eene toegesmolten buis voortgezet 3e S., 6e J. 21