is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewaard, zonder nadere opgave der afstamming. Deze soorten moeten somtijds van de Philippijnscho eilanden naar Engeland komen en zijn ook onder den naam van „Manilla* Mastie” aldaar bekend. De afzonderlijke stukken zijn vlak, langwerpig, van buiten met eene aardachtige bruinachtig? korst bedekt; op de breuk zijn zij deels glinsterend, bruin* achtig, deels mat, witachtig, overigens van geringe waarde- Eene andere soort Oost-Indische Copal, van Vateria indicv G iirtu., familie der Dipterocarpeae, wordt wel menigvuldig in Oost-Indië gebruikt, maar komt echter niet in noemen?' waardige hoeveelheid inden Europeschen handel, ofschoon zulks door onderscheidenen, zelfs door O’S haughnessy » beweerd wordt. Dit hars, de Piney-resin der Engelsehen, is in verschel staat week en draagt dan bij de Engelsche bewoners van Xpdie den naam van Piney-varnis/t; onder den invloed dol lucht wordt deze soort hard , bros en vertoont zich onder zeer verschillende kleuren van bleekgeel, lichtgroeuachtig tot barnsteenkleurig. Deze soort komt meestal voor inde gö' daante van onregelmatige brokken van eene homogene massa, zonder spoor van tranen; zij is zeer helder en doof* zigtig, vooral de groene variëteiten, geeft goede vernissen en zou zekerlijk bij ons spoedig in gebruik komen, wanneer zij naar Europa uitgevoerd werd. Eene zeer goede vernis voor schilderijen bestaat uit eene oplossing van 6 deelen van dit hars, benevens 1 deel kamfer in eene genoegzame hoe* veelheid alcohol; deze lak moet echter vóór dat zij gebruikt wordt verhit worden, ten einde de kamfer te verwijderen » dewijl anders daardoor, na de opbrenging van dit vernis, door hare verdamping, eene ruwe oppervlakte op de beelden zon ontstaan. De boom, waaruit door insnijding dit hars gewonnen wordt» ia inheemsch inde provincie Madura en wordt overvloedig aangetrolfen inde bosschen van Coorg en andere deelen van Zuid-Indiö, alwaar groote hoeveelheden hars gewonnen wordt- Een ander hard hars van Indiö, dat geschikt zou zijn do Copal in vele opzigten te vervangen, is de zoogenoemde

338