is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Wanneer men het residu van de verdamping van eenige droppels eener verdunde oplossing van digitaline aan de werking van het zwavelzuur onderwerpt, wordt de kleur in plaats van bruin, meer of minder roodbruin, naar de hoeveelheid der gebezigde zelfstandigheid. Bij zeer geringe hoeveelheden digitaline (bij voorbeeld 0,0005) is de kleur rozee. Stelt men de digitaline met zwavelzuur bevochtigd aan den invloed van bromiumdampen bloot, zoo wordt het mengsel onmiddellijk violet gekleurd. Deze kleuring door middel van zwavelzuur en gewijzigd door bromiumdampen met het residu der uitdamping van 1 c. e. water, bevattende 0,005 digitaline, is zeer scherp. Men kan ze zelf aantoonen met de flaauwste sporen van digitaline. Geen der volgende zelfstandigheden , welke Grandeau aan dezelfde reactie onderwierp leverde deze reactie op: namelijk morphine, narcotine , codeïne, narceïne, strychnine, brueine, atropine, solanine, salicine, santonine, veratrine, phjorhidzine, daturine , amygdaline, asparagine, eantharidine, cafeïne. Het groote voordeel daarenboven van de dialyse is daarin gelegen, dat de plantaardige vergiften, waarmede de dierlijke stoffen vermengd worden , in voldoend zuiveren staat worden afgezonderd, zoodat daarvan de voornaamste eigenschappen gemakkelijk kunnen worden onderzocht. (Journal de Chhnie médicale, Aout, 1864.) Onderzoeking der Glycerine. Daar de glycerine in iedere verhouding in water oplosbaar is en ook inden handel van verschillenden concentratiegraad voorkomt, zoo moet men vooral op dit watergehalte de aandacht vestigen. Zuivere glycerine bezit een sp. gew. van 1,26. De volgende tabel, voor de temperatuur van 17,5° C. berekend, geeft de gewichtsprocenten glycerine aan bij verschillend soortelijk gewigt, en tevens het vriespunt der oplossing:

345