is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Water tegen neiging tot overvloedige vorming van acidum uricum.

Dit middel bestaat uit eene oplossing van 0,20 gram carbonas lithicus in 500 gram koolzuurhoudend water. (.ArcJdv. f, Balneologie 11. 105.) Pynstillend water van Lalieu. 30 gram keukenzout wordt opgelost ineen deciliter water en men weegt ineen klein fleschje 26 gram kamferspiritus af. Men doet nu 1 deciliter van de zoutoplossing inde eene flesch, welke 1 liter bevatten kan en eene genoegzame hoeveelheid ammonia liquida (1), en voegt onder voortdurend schudden de kamferspiritus er bij en daarna het water. Op deze wijze zondert zich de kamfer af in ligte vlokken, welke weldra door de ammonia worden op gelost, waarna het aqua sedativa gereed is. (Archiv ƒ. Balneologie 11. 105.) Vloeibare lijm. Men bekomt eene zeer goede vloeibare lijm, welke niet, zoo als die met salpeterzuur bereid, veel van hare bindkracht verloren heeft en sterk de vochtigheid der lucht aantrekt en ook zeer moeijelijk droogt, wanneer men daartoe azijnzuur bezigt. Men verkrijgt alsdan eene vloeibare lijm, waarvan het zuur gedurende het droogen vervluchtigt en eenmaal droog zijnde in niets onderscheiden is van gewone lijm. Ter bereiding hiervan overgiet men grof gestampte lijm (1) De hoeveel ammonia liquida is niet opgegeven. (P. J, H.)

350