is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ineen gesloten glas met azijnzuur; de lijm lost daarin, eren als gom in water op. De oplossing geschiedt veel sneller als men het glas inde zon zet of in laauwwarm water houdt, lle verhouding van het zuur tot de lijm regelt zich naar de verlangde consistentie. Yoor eene temperatuur van 15° geven 100 deelen zuur en 38 deelen lijm eene goede consistentie. (Journ. de P/iarm. et de Cliim, Juillet 1864.) Erkenning van echten rooden wijn door eene optische proef. Men kan eene kunstmatig gekleurde roode wijn gemakkelijk door middel van het mikroskoop onderkennen. Wijn Welke zijn kleur niet heeft bekomen door assimilering van zijne kleurstof door het gistingproces, kan door het mikroskoop als kunstmatig gekleurd aangetoond worden. Wanneer tten namelijk een droppel echten rooden wijn op een glaasje laat indroogen zoo bespeurt men eene homogene vermenging van de kleurstof met de overige bestauddeelen van den wijn; de kunstmatig gekleurde wijn daarentegen vertoont kleine gekleurde bolletjes van verschillende gedaante, naarmate de wijn met kersen, vlier of andere kleurmiddelen gekleurd is. Bij eene sterke belichting en vergrooting bespeurt men zelfs op het papier deze afzondering van de kunstmatige kleurstof. (Gew, 81. ms Würtenh. en Hager’s pkarmaceutiscke Centralhalle, 1864, No. 23.) Botanische curiosa. Volgens eene mededeeling in het Bulletin de la Société hotanique de Franco , T. IX, p. 694, is onlangs eene schijf ' Van den stam eener Conifera uit Amerika aangebragt, welke 30 voeten in doorsnede bezat. Bij de telling der jaarringen

351