is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigon tijd in rust gelaten, tot dat het onzuivere ricinin uitgekristalliseerd is. Dit wordt weder opgelost in alcohol en met dierlijke kool gezuiverd. Alsdan bekomt men de zelfstandigheid zuiver in kleurlooze regthoekige prismen en blaadjes, welke een dergelijke smaak bezitten als die van bitteramandelolie en zich met onbeduidend verlies laten sublimeren. Op platinablik verhit smelten zij en verbranden met roetgevende vlam. Water en alcohol lossen de ricinin op, maar zij is onoplosbaar in aether en benzol. Bij verhitting met bijtende potaseh wordt er ammoniak ontwikkeld. Deze stof schijnt zonder verandering in geconcentreerd zwavelzuur op te lossen. Koud noch heet salpeterzuur ontwikkelt er roode dampen mede; bij verdamping blijven kleurlooze naaldvormige kristallen terug; met zoutzuur ontstaat er een zout mede, dat tijdens de verdamping ontleed wordt. Wanneer de waterige oplossing der chlorwaterstofverbinding met chlorplatina vermengd wordt, zoo ontstaat geen praeeipitaat, maar bij langzame verdamping worden uit de oplossing duidelijke octaëdrische kristallen uitgescheiden. De koud verzadigde zoutzure oplossing wordt geheel en al vast, wanneer men er sublimaatoplossing bijbrengt, waarbij schoone zijdeglinsterende kristallen van het dubbelzout gevormd worden. Bij de inwerking van water op ricinusolie verkreeg de schrijver ricinin , welke volkomen overeenkwam met de beschrevene ricinin. Twee greinen van het nieuwe alcali werden aan een konijn toegediend zonder vergiftige of afvoerende werking uitte oefenen. ([Neues Jahrh. ƒ. Pharm. en Ha g e r’s pharmaceutische Centralhalle 1864, IV. 41.) Over de zamenstelling der Sepia; door Dr. A. Hosa eu s. Onder de kleurstoffen der Mollusken bekleedt de zwarte zelfstandigheid van onderscheidene Cephalopoden, wier pigment de natuurlijfcste overgang tot de zwarte en bruine kor-

378