is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek op phosphorzuur, iodium, bromium en zwavel zonder eenig gevolg.

De bovengenoemde organische zelfstandigheid leverde bij de analyse gemiddeld van drie proeven. C . . . . 30,3 H . . . . 2,2 N . . . . 6,3 O ... . 29,5 Bij vergelijking met de elementaire analyse van het zwarte pigment der oogen enz. van Scherer, Schmidt en Heintz , bezit de zwarte kleurstof der sepia een geringer gehalte aan koolstof en waterstof, maar meer stikstof en na aftrekking der asch de volgende zamenstelling: Kleurstof Zwartder Zwarte kleurstof der Melanot, stof uit der oogen. menschelijke long. een gezwel. Sepia. Scherer. C. Schmidt. Heintz. C. 44,2 57,54 . 73 —66 53,44 H. 3,3 5,98 47 4,02 N. 9,9 13,77 4 8 7,10 O. 42,6 22,71 17 lB 35,44 100,0 100,00 98 99 100,00 Zoo als het, bij de groote verscheidenheid der dierlijke kleurstoffen, waarvan eenige slechts ternaire verbindingen zijn, anderen nog stikstof en ijzer bevatten en welker zuivere daarstelling in eenigzins groote hoeveelheid met de grootste moeijelijkheden verbonden, zoo niet tot nog toe onmogelijk is, te verwachten was, zoo kon ook uit dit onderzoek omtrent de kleurstof der Sepia niets algemeens worden vastgesteld. lossile Sepia. Ter vergelijking van de eigenschappen der nog levende en fossiel voorkomende sepia, ontving de schrijver een Loligo Bollensis uit de opper Liasschiefer bij Metzingen in Würtenberg. De zwarte zelfstandigheid welke er zonder veel moeite uit kon afgezonderd worden was zeer hard en bros , bezat een sp.-gew. van 1,245 en vertoonde overigens dezelfde eigenschappen als de vorige, ofschoon

382