is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intussehen kan onze JSTed. vocht weger, zij het ook niet zóó naauwkeurig, worden gebruikt als men het gevonden soort. gew. of de graden met die percentberekening in overeenstemming brengt. Het opnemen of peilen, zoo als dit genaamd wordt, geschiedt op de volgende wijze. I)e gevonden hoeveelheid in maat wordt vermenigvuldigd met het cijfer van de gevonden volumpereenten alcohol, in de tabel aangewezen en het product door 100 gedeeld, wijst de uitkomst aan van het volum-alcohol van 15° O. in het aanwezig gedestilleerd. Bij de opneming is bijv. gevonden eene hoeveelheid van 14,97 vat, temperatuur 15° C., graad van den Ned. vochtweger 10 gelijk 50,75% (zie de tabel) dan stelt men: 14,97 x 50,75 — 7,59 vat zuivere alcohol; door tweemaal lüü dit volumen-alcohol te nemen , verkrijgt men de hoeveelheid gedestilleerd van 50 percent, waartoe het opgenomen gedestilleerd volgens de wet moet worden herleid; 14,97 X 50.75 X 2 , bijv. = 15,19 vat gedestilleerd van vijftig percent. Tot het onderzoeken der sterkte van gedestilleerd, dat vermengd of bereid is met andere zelfstandigheden, die de juiste opneming der sterkte met den vochtweger verhinderen , wordt voorgeschreven deze in destilleertoestel over te halen en na verdunning van het destillaat tot het oorspronkelijk volumen, het soort. gew. of de sterkte te bepalen, waarbij het geheel met 3/10 percent, voor verlies bij de overhaling , wordt verhoogd. Bijzondere fiscale voorschriften in deze laat ik onaangeroerd. Ten einde nu gebruik te kunnen maken van vroegere percentberekeningen is het vrij voldoende deze met het getal 50,75 te vermenigvuldigen. Berekent men n. I. naar de gegevens van den Ned. voehtweger van gedestilleerd van 10° bij 55® Eahr. (12%» C.) het soort, gew., dan vindt men dit (het gewigt van water

273