is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0,1276 is ongeveer Vs van 1 en derhalve zullen 8 deelen spirs. van 25® 1 = 85,26%, roet 1 deel water verdund, omtrent 9 deelen spirs. van 20® = 75,61% geven, met andere woorden: 100 roaatdeelen van 25®,1 zullen (geringe volumvermindering niet in aanmerking nemende) 112,76 maatdeelen van 20® opleveren. Wil men spirs. van 25°,1 verdunnen tot een soort. gew. van 0,906 of 15» dan stelt men de volgende vergelijking: 85,26% X 1 * = 1,323 ———™—- ; ar 64,45°/» d.i. 100 dl. vaü 25», 1 zullen 132,3 deelen van 15° verschaffen. Moet spirs. van 20» verdund worden tot een gehalte van 15» dan stelt men: 75,61% x 1 * SS 1,1731 ; X 64,45»/» 100 dl. van 20» aequivaleren dus roet 117,31 dl. van 15°. Wil men daarentegen berekenen hoeveel spiritus van 25»,1 kan verkregen worden van 100 kan spiritus van 15» (behoudens verlies bij de destillatie) dan stelt men de vergelijking juist omgekeerd, d.i. men deelt het gehalte van 15® of 64,45%, vermenigvuldigd met de hoeveelheid (hier 100 kan) door het gevraagde (85,26%) als volgt: 64,45% X 100 kan = 75,60 kan van 25°,1 of 85,26°/,. 85,26%. Om nog een voorbeeld te noemen: men behoeft 10 kan spirs. van 10» voor Spirs. aromaticus, ongeveer 5 maal het voorschrift der Pharm. Neerl., dan stelt men 10 kan van 10® of 50,75%, gedeeld door het percentgehalte 25°,1 =85,26%, indien men nl. dit gehalte ter verdunning bezigen wil, als volgt: 50,75% x 10 kan = 5,9524 kan spin. van 25®,1 85,26% en 4.0476 „ water; zamen 10 kan. of in medicinale maat uitgedrukt: 10 kan gelijk $ 820

275