is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ. De bereiding van mierenzuur volgens Berthelot en die van formias plumbicus, natricus en strouticus in gekristalliseerden toestand, welke stoffen ter bezigtiging gesteld werden.

ff. De aanwezigheid en de afscheiding van twee nieuwe metalen, het eene ontdekt door F. Ba h r en tooMum genoemd , het andere door Sousbadt bij de bereiding van het magnesium ontdekt en voorloopig met de letter X bestempeld. h. De werking van zoutzuur op Veratrine; de heer Brouwer liet zien, dat de Veratrine met zoutzuur gekookt wordende eene karmozijnroode kleur aanneemt, welke niet spoedig verdwijnt, zoo als ook door prof. Tra p p bekend is gemaakt. i. De bereiding van Thallium uit Nauheimer loog; eenige greinen van dit metaal door den spreker vervaardigd werden ter bezigtiging aangeboden en daarbij tevens opgemerkt, dat op de platen , door Bun se n zoowel als door Grandeau uitgegeven, dezelfde drukfout omtrent de plaats der Thalliumstrepen is ingeslopen. k. De wijze om Thallium, af te scheiden uiteen mengsel van chlorrubidium, chlorcalcium , chlorthallium en chlorplatinum. Als rapporteur der Journalistiek werden door den heer A. C. Ctamer de volgende onderwerpen behandeld : a. Chloretum ferricum als reagens op tartarm emeticus (Ph. Centralhalle 1863). b. Aanwezigheid van zand inde Kamala (id.) c. Wijze om wol, zijde en boomwol met aniline-blaauw te verwen (id.) d. Zamenstelling vaneen siccatief van zinkverw, (Chem* Centralblatt 1863.) e. Oplosbaarheid van zijde in koperoxyde-ammoniak. (id.) ƒ. Nieuwe bereidingswijze van cinnaber langs den natten weg. (id.) g. Wegnemen van vlekken door salpeterzuur op de huid voortgebragt. (Chem. Centralblatt. 1863.) h. Bereiding van stiften van Sulph. cupr, (Pharm. Centralhalle 1863.) De heereu Gram er en Droogleever Portuijn ver-

284