is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder op aangename wijze doorgebragt, vooreerst dooreen bezoek te brengen aan de tuinen en kabinetten van het genootschap Katura Artis Magistra en aan het genoegzaam voltooide Paleis voor Volksvlijt, waartoe hun door de besturen kosteloos toegang was verleend, en verder door het zamenzijn aan een vriendschappelijken maaltijd in het lokaal Diligentia, waar menig gesproken woord nogmaals getuigde van warme belangstelling inde Pharmacie in het algemeen en in onze Maatschappij in het bijzonder, Het Hoofdbestuur bestaat uit de H.H. Aftredende. P. J. Swartwout, President 1865. A, H. "Walter, Vice-President 1867. A. J. Eljk, Secretaris 1866. G. H. Hoorn, Thesaurier 1867. Dr. P. Ankersmit, Archivaris 1865. F. J, Moet 1865. Prof, A. H. van der Boon Mesch 1866. C. H. van Ankum 1867. C, M. van Dijk 1868. D. Pas, Honorair Bestuurder.

304