is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 18, 01-09-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•* 5. MAANDELIJKSCH BIJVOEGSEL

ten behoeve van Apotheekhoudende Geneeskundigen.

(250.) Pulvis aperiiivus aromaiieus. Pulvis aromaticus laxativus. Tragea aromatica viridis. Schmidlipoeder. pf: foliorum sennae 15,0, corticis aurantiorum, cinnamomi chinensis, seminis anisi, radicis liquiritiae, rhei, zingiberis aa 7,500, cremoris tartari 10,0, sacchari albi 30,0. Misce fiat pulvis subtilis. Als zacht irritans dagelijks een theelepel, als zacht purgans twee theelepels, (251.) Pulvis mundijicans Himly. p'; radicis imperatoriae, ligni guajaci, foliorum sennae aa 20,0, baccarum juniperi, corticis ligni sassafras, radicis jalapae, helenii aa 10,0, seminis anisi 5,0. M. fiat pulvis subtilis. (252.) Species catharticae Koe 11 er. Köller's bloedzuiverende thee. pf; foliorum sennae 50,0, ligni guajaci, radicis ononidis, taraxaci aa 10,0, graminis, anisi stellati aa 5,0. Concisa contusa misce ut fiant species. (253.) Species depurativae, Meihuur -thee. pf:. foliorum sennae, florum sambuci, cyani, calendulae, chamomillae vulgaris, radicis sarsaparillae, liquiritiae, graminis, caricis, seminis foeniculi aa 10,0. Concisa contusa misce. (254.) Species Hamburgenses. Hamburger thee. pf: foliorum sennae 100,0, seminis coriandri 25,0, mannae 50,0, acidi tartarici 4,0. M, fiant species minutum concisae. Het acidum tartaricum tot kleine stukjes gebracht wordt met de drievoudige hoeveelheid manna samen gestampt en dan inden vorm van species gebracht.

(255.) Species laxativae Gasteinenses. Gasteiner thee. p: foliorum sennae, radicis liquiritiae aa 25,0, polypodii, florum malvae, sacchari albi ga 5,0, mannae 60,0. Concisa contusa misce ut fiant species. (256.) Species laxantes Mariae thermarum. Mariënhad-thee. pf: foliorum sennae 50,0, radicis liquiritiae, polypodii, florum malvae aa 12,500, sacchari albi 25,0, mannae 100,0, caricarum 20,0. Concisa contusa misceantur. (257.) Enema cum senna. a. pf: olei ricini 15,0, gummi arabici 5,0, aquae 10,0. Conterendo in emulsionem redactis admisce infusi sennae (e 20,0) 140,0. D. S. Lavement. b. {Pharm. Franco-Gallicae.) P': foliorum sennae, sulphatis natrici aa 15,0. Affunde aquae fervidae 500,0. Post quadrantem horam cola, 32. GLYOEEINUM. Inwendig zeldzaam thee- of eetlepelsgewijs op zich zelf (200 gram op een dag bij diabetes) of verdund, gewoonlijk als vehiculum of excipiens bij verschillende vloeibare artsenij vormen, ook voor de consistentie van pillen. Uitwendig op zich zelf of als vehiculum of excipiens in plaats van mucilago gummi arabici, oliën en vetten. Aqua glycerinata is een mengsel van 1 deel glycerine en 2 deelen gedestilleerd water, zeer geschikt voor het aanmaken van massa’s voor pillen, trochisci enz., om het hard worden dezer artsenijvormen tegen te gaan. Glycerine is een zeer goed oplosmiddel voor verschillende lichamen en verdient in dit opzicht meer toepassing dan tot heden het geval is; vooral verdund voor subcutane injecties. (258.) Potus diabeticorum Schulizen. pf: glycerini 100,0, aquae communis 895,0, acidi citrici 5,0. M. D. S. Gedurende den loop van den dag te drinken. (259.) Pilulae chinini cum glycerine. pf: sulphatis chinini, pulveris tragacanthae aa 5,0, glycerini 15,0 vel q. s. Misce conturendo per horae quadrantem, ut fiat massa plastica mollis, ex qua pilulae N». 200 formentur. D. S. Om het half uur of uur twee pillen.

(260.) Pilulae chinini cum acido phosphorico. : sulphatis chinini, acidi phosphorici glacialis aa 5,0, pul veris tragacanthae 10,0, glycerini 15,0 vel q. s. Misce conturendo per horae quadrantem, ut fiat massa plastica mollis, ex qua pilulae N°. 300 formentur. D. S. Om het half uur, 2—3 pillen. (Doet zich het geval voor, dat de zieke de pillen onder 259 en 260 niet slikken kan, dan kunnen zij door schudding met water tot eene schudmixtuur gebracht worden.) (261.) Glyconina. 8e ede I’s GlyJconine, : glycerini 25,0, vitelli ovi 20,0. Misce. Sit spissitudinis mellaginis. (Glyconina opïata bestaat uit genoemd mengsel met 2 gram vinum opii.) (262.) Glycerina gelatinosa Stratin, pf: pulveris tragacanthae 10,0, glycerini 50,0, aquae calcis, rosarum aa 70,0. Misce. (263.) Glycerolatum collodii. pf: collodii 15,0, glycerini 20,0. Conquassando misceantur. (264.) Glycerolatum ad dentitionem infantum. p'; glycerini 10,0, aquae destillatae, chloroform i, tincturae croci ga gtt. 10. M. D. S. Eenige droppels op het geprikkelde tandvleesch in te wrijven. (265.) Glycelaeim Graves. p’: amygdalarum dulcium degluptarum 10,0, glycerini 5,0. Contundendo in massam tenerrimam redactis exacte admisce glycerini 15,0, olei olivarum 60,0. In plaats van axuugia te gebruiken. (266.) Balsamum glycerini. pf: cerae flavae, cetacei aa 5,0, olei amygdalarum 20,0. Calore balnei aquae liquatis conterendo immisce pulveris boracis 1,0, acidi benzoici 0,500, soluta in glycerini 7,500, aquae destillatae 1,500. Postremum adde olei rosarum gtt. 2. Piat massa mollis aequabilis.