is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 23, 06-10-1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 6 MAAHDELIJKSCH BIJVOEGSEL

ten behoeve van Apotlieekhoudende Geneeskundigen.

(267.) Rmplastrwm glycerini. pf: amyli triticei 10,0. Conterendo misce cum aquae destillatae 5,0, glycerini 25,0. Inter agitationem calore balnei aquae digere, donec massa emplastica effecta fuerit. (Unguentum glycerini Glycerimm cum amylo onzer Pharm., bij welke bereiding men wel doet het amylum eerst met een weinig water aan te mengen, alvorens men de glycerine bijvoegt en verwarmt.) (268.) Sapo glycerinatus. Glycerinezeep, a. Vaste. Goede zeep wordt op het waterbad in eene gelijke hoeveelheid glycerine opgelost en na toevoeging eener welriekende olie in vormen gegoten. i. Vloeibare. 200 Deelen oliezeep worden opgelost in 300 deelen glycerine, 50 deelen water, 50 deelen spiritus rectifioatus, en bij deze oplossing gevoegd 1 deel citroenolie en 1 deel bergamotolie, waarna men alles laat bezinken en eindelijk afgiet. 34. HYDROCHLORAS, ACETAS SEU SULPHAS MORPHINI. Meestal in poeder of pillen, ook in oplossing of mixtuur, in trochisci. Dosis: 3 5 15 32 milligr. (65 milligr. per dag). Uitwendig: in snbcutane injectie, in lavement (15—30 milligr.), in suppositoriën, in oogdroppels, in zalf (1 op 20—60). Bij het oplossen van acetas morphini in water, moeten er wel eens een paar droppels acidum aceticum dilutum worden bijgevoegd, om volkomen oplossing te verkrijgen. Het minst in het gebruik is het sulphaat. (269.) Pulver es morphini. pf: hydrochloratis (seu acetatis) morphini 0,050, sacchari albi 5,0. Misce fiant pulveres N°. 10. (270.) Pilulae morphini. pf: hydrochloratis (sèu acetatis) morphini, 0,050, extracti liquiritiae q. s. Misce fiant pilulae N°. 50. (271.) Pilulae sedantes Ricord. pf; hydrochloratis morphini 0,300, extracti hyoscyami spirituosi 0,500, pulveris radicis belladonnae, liquiritiae, mellis albi aa 3,0, balsami tolutani, pastae cacao aa 5,0. Misce fiant pilulae N°. 100, lycopodio. Singnlae contineant milligr. 3 hydrochloratis morphini. (272.) Pilulae antemphysemaiicae Ramberg. pf: ammoniaci 2,0, pulveris corticis radicis ipecacuanhae 0,400, acetatis morphini 0,200, sesquicarbonatis ammonici 2,0, mucilaginis gummi arabici q. s. Misce fiant pilulae N°. 40. D. S. 2—4—6 pillen daags.

(273.) Pïlulae antidiabeticae Ber ndt, $: acetatis morphini 0,300, sulphatis cuprico-ammonici basici 0,600, extracti quassiae, fellis tauri inspissati aa 8,0. Misce fiaut pilulae N°. 90. D. S. ’s Morgens en ’s avonds 5 pillen. (274.) Mixtura emulsiva expectorans Gallois. P': ammoniaci 4,0, emulsionis amygdalarum 180,0, syrupi sulphatis morphini 40,0. M. D. S. Om het uur een eetlepel. (275.) Syrupus hydrochloratis (seu acetatis seu sulphatis') morphini. pf: hydrochloratis (seu acetatis seu sulphatis) morphini 0,100, syrupi simplicis 200,0. (276.) Syrupus lenitivus Flow. pf: hydrochloratis morphini 0,050, aquae laurocerasi 5,0, syrupi simplicis 190,0, tincturae coccionellae 5,0. Misce. (277.) Trochisci acetatis morphini. pf: acetatis morphini 5,0, sacchari albi 980,0, tragacanthae pulveratae 2,500, glycerini 15,0, aquae q. s. Misce fiant trochisci N°. 10 00 quorum singuli milligr. 5 acetatis morphini continent. (278.) Liquor injeciorws cum morphino, Phydrochloratis (seu acetatis) morphini 0,100, aquae destillatae 5,0. Dosis 0,300 0,500—0,800. (279.) Supposiioria morphini. pf: olei cacao 50,0, cerae flavae 5,0, Liquatis immisce acetatis morphini 0,250, sacchari albi 1,0, antea conterendo mixta. Eiant suppositoria N°. 10 (quorum singula milligr. 25 salis morphinici continent). (280.) Outtae ophthalmicae Gee. pf: sulphatis morphini 0,100, aquae destillatie 25,0. (281.) Causticwm odontalgicum (Calvy, G uitlot). pf: acidi nitrici diluti 10,0, acetatis morphini 0,250. M. D. S. Een droppel met een watje inden hollen tand te brengen. (282.) Unguentum antihaemorrhoidale Guding, pf: sulphatis morphini 0,500, cerussae 7,500, extracti stramonii spirituosi 2,0, unguenti simplicis 15,0, olei olivarum 4,0. M. f. unguentum.

(283.) ünguentum morphini cum veratrino Renuard. pf: sulphatis morphini, veratrini aa 0,500, axungiae 25,0, M. f. unguentum. (Inwrijving in het perinaeum bij incontinentia urinae.) HYPOCHLOEIS CALCICUS. Zelden inwendig in schudmistuur 1 op 50—100 water. Uitwendig-, voor mondspoeling en gorgelwater (1 op 20—50), waschwater, inspuiting (1 op 50— 100), in zalf (1 op 8—10), meestal als desinfecteerend middel bevochtigd met water met of zonder bijvoeging van zuur. De oplossingen moeten gefiltreerd worden. Bij zalven moet de chloorkalk droog onder het bindmiddel gewreven worden. (284.) Collyrium chloratwm Varlez. : hypochloritis calcici 1,0 (ad 3,0), aquae destillatae 25,0. Conterendo mixta filtra. (285.) Collutio oris chlorata. Pneumadol. pf: hypochloritis calcici 1,0, aquae destillatae 400,0, spiritus rectificati 40,0. M. filtra. INPUSUM HYOSCYAMI OLBOSÜM. Hoogst zelden inwendig. Uitwendig: op zich zelf voor inwrijving en in zalf en smeersel. (286.) Linimenlum anodynum Starclc. pf: infusi hyoscyami oleosi, olei papaveris aa 24,0, vini opii aromatici, ammoniae liquidae, solutionis succinatis ammonici pyroanimalis aa 4,0. Misce. (287.) Unguentum antihaemorrhoidale camphoratum. pf; croci subtilissime pulverati, camphorae aa 1,0, infusi hyoscyami oleosi 7,500, unguenti acetatis plumbici 20,0. M. f. massa unguinosa. (288.) Unguentum haemorrhoidale. pf: pul veris opii 1,0, glycerini gtt. 15, Exacta contritis admisce cerae flavae 30,0, axungiae, infusi hyoscyami oleosi aa 50,0, Eiat unguentum. lODETUM KALICDM, In oplossing voor mixturen of droppels, ook in pillen, zelden in poeders 50—300 milligram per dosi. Uitwendig: in gorgelwater, wassching, zalf, smeersel, pleister, voor subcutane injectie, in baden (1 op 100).