is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuw inde casserol bij de overige massa gevoegd en met eene nieuwe hoeveelheid alcohol uitgekookt en gefiltreerd. Dit werd op gelijke wijze als de eerste keer viermalen herhaald en eindelijk werden nog de gebruikte filtra met eene geringere hoeveelheid alcohol uitgekookt en deze alcohol steeds kokend heet dooreen laatste of 5e filtrum gefiltreerd. De zoo verkregen alkaloïdhoudende alcohol, die eene lichtgeelachtige kleur had als rijnsche wijn, werd nu op het waterbad in eene porceleinen uitdampschaal tot droogwordens toe verdampt.

Het overblijvende na verdamping van den alcohol, de kinaalkaloïden, was geelachtig van kleur, ongeveer als zeemleder en werd met een glazen staafje van de wanden en den bodem der schaal met behulp vaneen weinig van het zwavelzuur-water (1—300) losgemaakt en ineen klein filtrum gebragt. Vervolgens werd de schaal met een fijn kwastje en zuur water van het laatste spoor van aanklevende alkaloïden gezuiverd en dit vocht waarin brokjes en vlokken van onopgeloste alkaloïden ronddreven, mede in het genoemde filtrum gebragt. Het door het filtrum geloopen zure vocht, dat niet meer dan 7 a 10 C. C. bedroeg en een gedeelte der alkaloïden in oplossing bevatte , werd ineen bekerglaasje verzameld en druppelsgewijze met zooveel carbonas ammoniae (verzadigde oplossing) vermengd, totdat het sterk alkalisch reageerde, waardoor de kina-alkaloïden als witachtige vlokken oogenblikkelijk werden neergeslagen* Na eenigen tijd gewacht te hebben werd dit vocht nu met den neerslag in hetzelfde filtrum gedaan en het voor de tweede maal doorgeloopen vocht ineen porceleinen kroesje verzameld. Dit laatste (alkalisch reagerend) fluidum werd op het waterbad tot de helft toe verdampt, waardoor nog eenige alkaloïden werden nitgescheiden, die in kleine vlokken, ongeveer als gecoaguleerd eiwit, in het vocht ronddreven. Na bekoeld te zijn werd dit vocht in hetzelfde filtrum gegoten en het doorgeloopen laatste water, als geen spoor van alkaloïden meer bevattende, niet verder behandeld. Dit filtrum, dat alle kina-alkaloïden vereenigd bevatte, werd nu met een weinig zuiver water druppelsgewijze (van den rand af naar

8