is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo is het praeparaat te verwerpen en een bewijs dat het uit onzuivere ammoniakzouten der photogen- en gaslichtfabrieken afkomstig is. (Eer.e roode kleur verraadt pyrroV). Dampt men de salpeterzure neutrale oplossing in het waterbad tot droog uity zoo bekomt men in dit geval steeds een gekleurd overschot, dat uit zuivere ammonia liquida bereid volkomen kleurloos is,” De verontreiniging der ammonia liquida des handels met pyrrol is reeds voor meer dan 10 jaren gevonden en op de vermelde wijze aangetoond geworden.

Bewaring van ijs inden zomer. Om kleine hoeveelheden ijs voor spoedig smelten te bewaren, hetgeen van groot belang is in ziekenkamers, wordt aangeraden het ijs ineen diepen schotel met een deksel overdekt, op een veêren bed te plaatsen en de schotel met een tweede veêrenbed te bedekken. Volgens deze op algemeen bekende beginselen berustende handelwijze kan men inden zomer eenige ponden ijs eenige dagen lang goéd houden. {Deutsche Industr. Zeitung 1864.) Het mikroskoop inde toxicologie en ter onderscheiding der alkaloïden; door Dr. Hel wig. Opsporing van arsenïk. Het acidum arsenicosum bezit de eigenschap om in octaëders te kristalliseren in zoo hoogen graad, dat men van dit vermogen ter zijner onderkenning onder het mikroskoop partij kon trekken. Een spoor van dit zuur tegen een objeetiefglaasje gesublimeerd, alsmede uit verdunde oplossingen daarop verdampt, geeft de schoonste kristallen. Dit gaat zoo ver, dat men zelfs bij eene verdunning, waarbij een enkele droppel slechts Visooo gram

58