is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheikundige werking van het licht op eenige onmiddellijke plantenbestanddeelen; door Jodin.

De vorming van de groene stof der planten is naauw ver* bonden met de meest karakteristieke functie van het plaö' tenleven: de ontleeding van C02 onder den invloed vaO het zonlicht. Hieraan sluit zich de bestudering van de scheikundige werking van het licht op de onmiddellijke be' ginsels van plantaardigen oorsprong, wanneer zij geïsoleerd zijn van het organisme alwaar zij zijn gevormd. Onder deze beginselen behooren de vlugge oliën. onderzoekingen van de Saus s ure hebben ons geleerd > dat onder anderen de gerectificeerde lavendelolie 119 vplu' mina zuurstof binnen vier jaren tijds kon absorberen ondef vorming van 22 volumina C 02 en dat het licht deze op' slorping aanzienlijk bevorderde. De schrijver onderzocht of deze zelfde olie dit vermogen, na in alcohol opgelost te zi]D> zou behouden. 10 c. c, eener alcoholische oplossing , bevattende slecht8 O.gr.'M lavendelolie, absorbeerden in 40 dagen en aan zonlicht blootgesteld, meer dan 7 c. c. zuurstof, onder,vor' ming van slechts o,gr-l of 0,gr.2 C 02. Een gelijk volume dezer oplossing, inden donker b?' waard, absorbeerde binnen denzelfden tijd slechts 1,gr.3 zuur' stof. Terpentijnolie bezat overeenkomende eigenschappen > maar minder sterk. Guajakhars wordt zoo als men weet eveneens door bet licht aangedaan. Deze werking is vooral opmerkejijk dohr de bijzondere werking van zekere stralen waardoor zij out' staat. Papier met dit hars doortrokken wordt groep ouder den invloed der blaauwe stralen en geel door de gele stralen Indien papier dat groen gekleurd is door den invloed der blaauwe stralen wordt blootgesteld aan de gele stralen, men do groene kleur in geel o vergaan, eveneens al ware bet papier sedert zijne toebereiding in het duister bewaard geweest'

82