is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het papier neemt in het witte licht eveneens eene zeer sterke groene tint aan. Deze kleuring schijnt echter niet °t slechts onbeduidend vergezeld te zijn door eene absorbtie Vari zuurstof. Eene alcoholische oplossing van looizuur kan lQ het duister, in aanraking met de lucht, onveranderd bewaard blijven , zonder zuurstof te absorberen. De schrij-Ver nam dit feit waarbij eene oplossing, bevattende 0,gr.010 scidum tannicum per c. c., welke hij 160 dagen nadat zij hereid was onderzocht. Werd echter de oplossing aan het hcht blootgesteld, zoo vond hij , dat na verloop van 28 da-Sen 10 c. c. dezer zelfde oplossing 4c. c. zuurstof geabsorbeerd hadden en er 1,gr.8 C02 was gevormd. i . . . .

De oplossing van looizuur in water scheen zich op dezeltde wijze te gedragen. Maar in dit geval moet men acht Beven op de vorming van Mucedineën, die altijd meer of ’ü'nder overvloedig in deze bereidingen ontstaan. Dit kan 111611 op twee manieren voorkomen: !• Door de oplossing op een waterbad ineen gesloten Vat te verwarmen. Na deze bewerking bleef eene oplossing ''atl looizuur, meer dan 200 dagen in het donker bewaard *lJQde, zonder eene merkbare absorbtie van zuurstof te heb-611 ondergaan, goed. Door de vorming der Mucedineën zoolang te laten °°rtgaan, tot dat men zich overtuigd had dat deze niet 6er inde vloeistof gevormd werden. 26,gr.5 eener oplosvan looizuur , bevattende o,gr 265 looizuur , zoodanig ehandeld, absorbeerden binnen 200 dagen in het duister, zuurstof (alzoo l,gr. 3 per c. e. vocht) en er ontston- Ü6ll 19,gr.5 C 02. ■Deze eonbustie was het gevolg van de ontwikkeling van 6enige Myoodermenvlokken. Het vocht door filtratie hiervan evrÜd zijnde, werd nu in twee buizen verdeeld welke gej a werden, en waarvan de eene in het duister en de an-ji°r° In het licht geplaatst werd. Na verloop van 12 dagen, lucht inde eerste buis geenerlei merkbare wijziging Vergaan. Inde tweede had eene absorbtie van 5,gr.4 lllfstof per 10 c. c. vocht plaats gegrepen met vorming van

83