is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

normaal zuur noodig had , is het duidelijk dat het verschil tusschen de gebruikte hoeveelheden zuur inde twee stadie11 der bewerking, evenredig is aan de gezochte hoeveelheid azijnzuur. Dit verschil, 19,5—12 = 7,5 doet de hoeveelheid in ge' wigt acidum aceticum monohydratum op 100 deelen vaö den geanalyseerden azijn door middel eener eenvoudige even-

redigheid vinden, waarin het eender bekende termen is eU waarvan de anderen worden vertegenwoordigd door de aequivalenten van zwavelzuur en monohydratisch azijnzuur '■ 612,50 : 750 = 7,5 : x~x = 9,18%. acidum aceticum monohydratum. Men kan ook deze berekening vermijden door gebruik te maken van de volgende tabel, waarin het azijnzuurgehalte va# den azijn staat tegenover het c. c. van het normale zure vocht, welke de gevonden verschillen voorstellen. Azijnzuurgehalte. 1 . . 1.22 2 2.44 3 3.67 4 4.89 5 6.11 6 7.34 7 8.57 8 9.79 9 11.01 10 . 12.24 11 13.46 12 14.68 13 15.91 14 17.13 15 18.35 (Memoires de médidne et de pharmacie müitaires en Jour de Pharmacie, Dec. 1864)

88