is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Petroleumaether als geneesmiddel.

Onder den naam van petroleumaether als inwrijfmiddel komt tegenwoordig uit de petroleumraffineerderij van Hi rzei en Gerhardt te Plagwitz bij Leipzig een praeparaat inden handel, dat eene eerste plaats toekomt onder de pijnstillende middelen. Dr. 'Wunderlich heeft deze petroleumaether met gunstig gevolg aangewend bij hevig rheumatisme der leden, chronisch rheumatisme, pijnlijke ontstekingen enz. Alleen in het Jacobshospitaal te Leipzig worden jaarlijks 250 tot 300 pond van dezen aether verbruikt; voor elke inwrijving is circa 14 drachma’s noodig. De reuk van dezen aether is niet onaangenaam. (Bunzlauer pJtarm, Zeitung en der Apotheker 1864, No. 22). Geheime middelen en specifica. Sirop de Raifort iodé de Grrimav.lt. Deze siroop wordt als volgt bereid. 10 deelen iodium worden met 5 deel en iodetum kalicum ineen porceleinen mortier tezamen gewreven, onder toevoeging van eenige droppels suikersiroop en daarna vermengd met 8000 deelen syr. Armoraciae eompositus frigide paratus. Na gedurende eenige uren, onder omschudden gestaan te hebben wordt de siroop in goed gevulde flessehen bewaard. De hiertoe benoodigde Syr. Armorat. comp. frig. parat, wordt op de volgende wijze verkregen. Herb. Coehleariae florentis. Pol. Trifolii fibrini recentium. Herb. Sisymbrii Nasturtii recent, aa P. 50. Ead. Armoratiae recent. P. 60. Fruetuum Aurant. amar. recent. P. 40. Alles klein gesneden zijnde wordt ineen steenen mortier tot pap gekneusd en vermengd met 50 deelen witte wijn, waarin vooraf 3 deelen kaneel getrokken zijn. De massa wordt na een’ dag gestaan te hebben uitge-

94