is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oyer Fructus Belae immaturi. Marmelos-vruchten. Modjabessen. Extractum Belae liquidum.

•De Modjabes, die gedroogd inden handel komt, is de rijpe en gedroogde vrucht van eene Aurantiacea, Aegle rrnelos Corr., of Crataeva Marmelos L., die in Oost-Indië *e huis behoort en aldaar ook wordt aangekweekt. Van de-2611 boom worden bovendien, om de vlugge olie die zij batten, de bast en wortel als volksmiddel gebruikt tegen J®°eijelijke spijsvertering en de bladeren en bloemen tegen ramp. De vruchten die voorzien zijn vaneen zuurachtig-2°et sap, worden raauw, gekookt en ingemaakt gebruikt, de rijpe vruchten worden ingemaakt en tegen diarrhoe en gebezigd. Deze laatsten zijn gedroogd sedert eeuige jaren naar Engeland gevoerd en door de Britsche van 1864 inden artsenij voorraad opgeö°ttien. De vruchten zijn rondachtig, ter grootte vaneen ®r°ote oranjeappel en bedekt met een harde houtige bast. *ü komen gewoonlijk in dén handel voor in gedroogde Sehijven of fragmenten, bestaande uit den bast met daaraan 2lttend vruchtvleesch en zaad. De bast is ongeveer % lijn met eene gladde licht bruine of grijze buitenste vrucht- Wd. Van binnen is de bast zoowel als het drooge vrucht* bruinachtig rood of kersrood. Het drooge vruchteesch bevat slijm , de zaden waarschijnlijk looizuur, De Pharmacopoea laat uit deze drooge onrijpe vruch- W, Fructus Belae immaturi een vloeibaar extrakt bereiden, l6 deelen er van herhaalde malen met koud water uit trekken, de eolaturen tot op 14 deelen te verdampen etl daarna met 2 deelen gerectificeerden alcohol te verengen. (Hager’s Fharmaceutische Centralhalle 1865, N. 1.)

117