is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

restant wordt nogmaals afgewasschen met alcohol van 60 waarna de bijeengevoegde oplossingen zoolang op het water bad worden uitgedampt, tot dat eene kleine hoeveelheid hars, onder een straal koud water gemalaxeerd, niet meeC aan de vingers aankleeft.

Op deze wijze vond hij dat 1 kilo gum-resina Assae foetidae 450 grammen vreemde zelfstandigheden achter liet. restant werd gecalcineerd en verloor daardoor 120 gram®00 aan organische deelen; de 330 overige grammen, gaven ® zoutzuur behandeld 70 grammen zouten en 260 gram®611 aardachtige zelfstandigheden. 1 kilo gum-resina Sagapeni liet 230 grammen overscb°E terug, waarvan 120 organische deelen, 29 grammen zout® en 140 grammen aardachtige zelfstandigheden. 1 kilo gum-resina Ammoniaci liet 44 grammenoverscb001*1 terug , waarvan 24 grammen organische deelen, 5 gram®011 zouten en 15 grammen aardachtige zelfstandigheden. (Bulletin de la Société de Pharmacie de Bruxelles 1865 Janv Zuivering van koperhoudend nitras argenticO®' door Dr. Laurenty Eene kleine hoeveelheid zuiver nitras argenticus, in ge' destilleerd water opgelost, wordt duor potassa liquida ge" praecipiteerd, het gepraecipiteerde oxyde goed afgewasscb® en nog vochtig bij de oplossing van dente zuiveren nülS,! argenticus gevoegd, waarna men alles met elkander op e®0 warme plaats, van tijd tot tijd omroerende in aanralt®!’ laat. : Al het koper zondert zich dan in weinig tijds als af en er blijft zuivere nitras argenticus inde oplossing Het praecipitaat van koperoxyde neemt wel altijd een *'eV nig zilver met zich mede, maar dit kan men dan weder v® krijgen door alles in salpeterzuur op te lossen en het zü'ref op de bekende wijze inden metaalstaat af te zonderen. (.Bulletin de la Société de Pharmade de Bruxelles 1865 Janv

120