is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gende voedingstoffen, even als de vrouwemeik bevat (name* lijk 1 : 3,8), maar in andere opzigten zullen zij de vrouwe* melk niet kunnen vervangen, daar het tarwemeel zuur reageert en veel minder alkali bevat dan de vrouwemeik, en als voor de normale bloedvorming noodig is. Ook al schijnt de stijfsel voor de voeding van het kind niet ongeschikt , zoo wordt toch door hare omzetting in suiker inde maag, eene onnoodige werkzaamheid van het organismus ge* vorderd , welke daaraan bespaard wordt, wanneer vooraf de stijfsel inde oplosbare vormen van suiker en dextrin wordt omgezet. Zulks kan gemakkelijk geschieden wanneer men eene zekere hoeveelheid moutmeel bij het tarwemeel voegt* Wanneer men melk met tarwemeel tot een dikke brij kookt en hierbij eene zekere hoeveelheid moutmeel voegt, zoo wordt het mengsel na verloop van eenige minuten vloeibaar en verkrijgt een zoeten smaak.

Op deze omzetting van stijfsel in suiker en eene aanvulling van de hoeveelheid alkali inde melk berust de bereiding van het nieuwe voedsel, waarvan de beschrijving is als volgt: De gewone afgeroomde koemelk bevat zelden meer dan 11 pCt. vaste verbrandbare stoffen (4 easeïn, 4,5 suiker, 2,5 boter); 10 deelen koemelk , 1 deel tarwemeel en 1 deel moutmeel leveren een mengsel, dat zeer nabij de voeding»" waarde van vrouwemelk bezit. bloedvormende warmtevoortbrengend» bestanddeelen. bestanddeelen. 10 deelen koemelk bevatten 0,4 1,00 1 deel tarwemeel bevat 0,14 0.74 1 „ moutmeel „ 0,07 0,58 0,61 2,32 = 1 3,8 Het moutmeel bevat 11 pCt. bloedvormende stof, van welke echter slechts 7 deelen in het nienwe voedsel overgaan. Daar het tarwemeel en moutmeel zeer veel minder alkali bevatten dan de vrouwemelk, zoo moet men dit alkali aan de spijs toevoegen. Liebig vondt dat eene hoeveelheid van 7V4 grein bicarbonas kalicus, of van 8 gram of 45 greinen

142