is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ f'JUJ Jj&i i>£?&yzjA&&J Zi&£ . _/ '*" . öt"v‘='ö"TJ- Behandeling van het bezinksel met ammonia liquida. . ƒ / Onderzoek der vlokken onder het wikroskoon. . . . \ Eigenaardige vorm der slijmboll ƒ letjes. f Uiterlijk aanzieu der urine J Emulsieachtig uiterlijk.

j vxB“'“ie ort colxdo"niddf". rr“f i o*'°ai°e det ™tbdie‘j'“’ f Densiteit der urine . . ) Tot 1035 en soms tot 1040, Bijvoeging van eene oplossing van bijtende potascb en 1 Bruine kleuring, bij vergelijking verhitting in eene reageerbuis < een dergelijk mengsel dat J niet verhit is. Kalkmelk in gelijke hoeveelheid en verhitting. . . . J Bruine kleuring. / Koperproefvocht van Barreswill en verhitting inde | Bood praecipitaat van oxydutn \ blds ' • • 1 cuprosum. I Oplossing van carbonas natricus bij de urine, onder „ . .• , ~ toevoe|en vaneen weinig nitras bismuthicus basicus ] Hetf bl.smuth^de wordfc zwarfc I en koking inde buis. j of griJ^wart. I f Ontwikkeling van belletjes van l Gist , j ~ . , > koolzuur en vorming van al| cohol. Vermenging met eene ruime hoeveelheid salpeterzuur , Vorming van kristallen van ni. en daarna gedurende eemge uren in rust stellen. . | tras ®rej_