is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer de zelfstandigheden door de concentratie en door eene zekere verhooging van temperatuur geschikt gemaakt worden om op elkander te werken.

Het zuur van het alininzout veroorzaakt de ontleding van den chloras kalicus en tegelijkertijd werkt het chloretum cupricum op de anilin en deze twee vereenigde oxyderende werkingen veroorzaken de vorming der nieuwe kleur, die volkomen onoplosbaar is en alzoo innig gefixeerd blijft op het weefsel. De wijze van Lightfoot levert echter gewigtige bezwaren op, waardoor men weldra de aanwending daarvan heeft laten varen. 1iia <Je groote hoeveelheid chloretum cupricum,' die de kleur bevat, de stalen toestellen aan. 2, De kleur, welke zeer zuur is, kan slechts korten tijd op de gewone temperatuur goed blijven, de reactie heeft reeds plaats voor men er mede drukt en het zwart fixeert zich daarna niet meer. 3. Het met dit mengsel bedrukte weefsel wordt sterk aangetast door het zuur van het analinzout en het koperzout en hierdoor ontstaat dikwijls eene zeer groote verzwakking van den plantenvezel. Dooreen en ander heeft men de wijze van Lightfoot bijna geheel en al laten varen. Camille Koechlin wijzigde deze methode zeer doelmatig : hij bragt het koper op het weefsel zelf in plaats van inde kleur. Hij bedeelt de stof met sulphas cupricus en drukt op het gepraepareerde weefsel een mengsel van analinzout en chloras kalicus. Door deze wijziging kan men het anilinzwart op groote schaal aanwenden. Maar zij herstelde het kwaad niet op volkomen bevredigende wijze, want vooreerst wordt het weefsel dikwijls verzwakt en ten anderen ontstonden nieuwe en gewigtige bezwaren. Deze bedeeling met koper is kostbaar ; de afwassching der stukken, na do oxydatie, brengt in het water groote hoeveelheden koper, waardoor vergiftiging kan veroorzaakt wor-

158