is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 1, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS ÜIT BINNEN- EN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN. Chemie, pliarinacie , pliarmacosnoüic.

Aniline en anilinekleuren uiteen toxikologisch en geregtelijk-geneeskundig oogpunt. („Uittreksel uit het werkje van Prof. Dr. S onne n kal b getiteld: „Anilin und anilinfarben in toxikologischer und medicinalpolizeilicher Beziehung.”) Medegedeeld door W. Robertsen Az. Het buitengewoon sterke verbruik der uit aniline bereide kleurstoffen inde techniek heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van bovengemeld boekje. Het benzine en nitrobenzine wordt er mede in behandeld om de naamve betrekking waarin deze stoffen tot de aniline en auilinekleuren staan. De steenkolenteer, nevenprodukt van de gaslichtbereiding, en de daaruit bereide teerolie zijn inden laatsten tijd van zeer veel waarde geworden door het meer en faeer in gebruik komen van het daaruit te bereiden benzine of benzol. Behandelt men dit met rookend salpeterzuur, dan verkrijgt men het nitrobenzine, ook nitrobenzol, mirbanolie, door kunst bereide bitteramandelolie genoemd. En uit deze nitrobenzol nu verkrijgt men in het groot de aniline, door ze met ijzervijlsel en azijnzuur te destilleren volgens de manier van Ho ff man en Béchamp, dus dooreen krachtig desoxydatieproces. Er zijn ook nog andere bereidingswijzen. V. S,, le J. 11